1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lầm lỡ

Cuộn trang

[Fm] Lòng người đổi [Bbm] thay đâu có ai ngờ [F#] xô ngã bao giấc [Fm] mộng [Bbm] Để giờ đây trong [C7] em chỉ có mùa [Fm] đông cùng đêm buốt [F7] giá [Bbm] Đâu có những nụ [Eb] cười những đắm [Ab] say những yêu [Fm] thương [Eb] Chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình [C7] yêu từ nay xa xa mãi Một lần lầm [Fm] lỡ để mãi xót [Bbm] xa [Eb] cho trái tim mong [Ab] manh Giờ chỉ là [Bbm] chút dĩ vãng vơi [Fm] đầy trong em Rồi [Bbm] mai thức giấc được tung [C#] cánh lên trời [C7] cao Xin một lần [Fm] cuối bình minh quay [Bbm] về [Eb] xua bóng đêm cô [Ab] đơn Dù chỉ là [Bbm] chút khoảnh khắc yên [Fm] bình trong mơ Một [Bbm] mai thức giấc thầm mong [C#] ước bay thật [C7] xa Tăng ½ tone ----- [F#m] Lòng người đổi [Bm] thay đâu có ai ngờ [G] xô ngã bao giấc [F#m] mộng [Bm] Để giờ đây trong [C#7] em chỉ có mùa [F#m] đông cùng đêm buốt [F#7] giá [Bm] Đâu có những nụ [E] cười những đắm [A] say những yêu [F#m] thương [E] Chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình [C#7] yêu từ nay xa xa mãi Một lần lầm [F#m] lỡ để mãi xót [Bm] xa [E] cho trái tim mong [A] manh Giờ chỉ là [Bm] chút dĩ vãng vơi [F#m] đầy trong em Rồi [Bm] mai thức giấc được tung [D] cánh lên trời [C#7] cao Một lần lầm [F#m] lỡ để mãi xót [Bm] xa [E] cho trái tim mong [A] manh Giờ chỉ là [Bm] chút dĩ vãng vơi [F#m] đầy trong em Rồi [Bm] mai thức giấc được tung [D] cánh lên trời [C#7] cao Xin một lần [F#m] cuối bình minh quay [Bm] về [E] xua bóng đêm cô [A] đơn Dù chỉ là [Bm] chút khoảnh khắc yên [F#m] bình trong mơ Một [Bm] mai thức giấc thầm mong [D] ước bay thật [C#7] xa Xin một lần [F#m] cuối bình minh quay [Bm] về [E] xua bóng đêm cô [A] đơn Dù chỉ là [Bm] chút khoảnh khắc yên [F#m] bình trong mơ Một [Bm] mai thức giấc thầm mong [D] ước bay thật [C#7] xa, về nơi yên [F#m] bình

Video hướng dẫn