1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm Những Gì Mình Thích

Cuộn trang

Capo Ngăn 1 Vòng Hợp Âm [Em] [C] [G] [D] Buổi [Em]sáng thức dậy nằm [C]nướng cũng đã lâu Bắt [G]đầu một ngày mới thức dậy [D]thay quần áo thôi. Phải [Em]kiếm chút gì mình [C]ăn vô thấy ngon Xong [G]vội vào phòng thu, vội [D]vàng làm việc nhanh thôi. [Em]1 bài, 2 bài, [C]3 bài rồi 4 bài [G]Đi ra đi vô cho tay chân [D]không bị tê tái [Em]5 bài, 6 bài, [C]7 bài rồi 8 bài [G]Thấm thoắt đến 5 giờ rồi [D]sao? Ta mau đi [Em]chơi thôi, không lo sau [C]lưng bao nhiêu ai đã kêu tên ta [G]đi thôi. Rồi thì [D]sao khi ta chẳng phải lo Nghĩ [Em]về cuộc sống, [C]nghĩ về ngày mai [G]Chỉ là hình thức cho tôi để [D]tôi viết khúc ca. [Em]Chơi thôi, không lo sau [C]lưng bao nhiêu ai đã kêu tên ta [G]đi thôi Rồi thì [D]sao khi tôi chẳng phải lo [Em]I want perfect, [C]I need so free [G]Làm những gì mình thích [D]thôi Mình thích thôi... [Em]

Video hướng dẫn