highlight chords
				             [C]                       
Đ ừng rời xa tôi , Vì tôi đã yêu người mất rồi . 
 [C]                      [Am]  
V à còn tin tôi , Từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, 
                    [F]    [C]  
Biêt mai về sau chỉ luôn yêu 1 người ... 1 người thôi 
 [C]                          
N gồi lại bên tôi , một lần cuối khi ngày sắp tàn ... 
                     [Am]     
Sợ ngày mai sang ,, Tình đi khắp nơi thật vội vàng , 
                    [F]     
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ ......... biết đâu 
       [C]                     [Am]   
Hãy ngồi lại bên tôi , Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài . 
               [F]          [C]   
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ .... Bao đêm nhớ ... 
                    [Am]                    [F]        [C]  
Chỉ 1 ánh mắt thôi ., Cho con tim thêm yên bình ........ Tôi tha thứ .......tôi héo mòn, vì nỗi nhớ 
 

 [C]                                
Đ ừng bỏ rơi tôi , dù cơn lốc sắp đến nơi rồi , này bờ vai thôi , 
           [Am]     
làm chiếc gối nhẹ ru òng người , 
                [F]         [C]   
Hãy nép vào nhau , để được thấy yên bình.......... Làm ơn 
 

 [C]        [Am]            [F]               [C]   
H ãy cứ đi về nơi xa đó . Nhưng đừng đi quá xa vời . Để tôi được dõi theo n gười . 
 [C]                     
Đ ừng nói không tin khi đã bao giờ mất tin . 
                [Am]      
Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người . 
                    [F]              [C]   
Để Tôi vững tin và bước tiếp trên cuộc đời .........làm ơn......... làm ơn 
 

                     
Đừng nói chia tay khi đã bao h nói yêu , 
                      
Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người, 
                            
Để tôi được sống với những ước mơ được yêu mãi ........ 
                    
Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài . 
                               
Để tình yêu vào trong những giấc mơ ......... Bao đêm nhớ ... 
                                             
Chỉ 1 ánh mắt thôi ., Cho con tim thêm yếu mềm ........ Tôi tha thiết .......tôi héo mòn 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm ơn(Đô trưởng)

				             [C]                       
Đ ừng rời xa tôi , Vì tôi đã yêu người mất rồi . 
 [C]                      [Am]  
V à còn tin tôi , Từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, 
                    [F]    [C]  
Biêt mai về sau chỉ luôn yêu 1 người ... 1 người thôi 
 [C]                          
N gồi lại bên tôi , một lần cuối khi ngày sắp tàn ... 
                     [Am]     
Sợ ngày mai sang ,, Tình đi khắp nơi thật vội vàng , 
                    [F]     
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ ......... biết đâu 
       [C]                     [Am]   
Hãy ngồi lại bên tôi , Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài . 
               [F]          [C]   
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ .... Bao đêm nhớ ... 
                    [Am]                    [F]        [C]  
Chỉ 1 ánh mắt thôi ., Cho con tim thêm yên bình ........ Tôi tha thứ .......tôi héo mòn, vì nỗi nhớ 
 

 [C]                                
Đ ừng bỏ rơi tôi , dù cơn lốc sắp đến nơi rồi , này bờ vai thôi , 
           [Am]     
làm chiếc gối nhẹ ru òng người , 
                [F]         [C]   
Hãy nép vào nhau , để được thấy yên bình.......... Làm ơn 
 

 [C]        [Am]            [F]               [C]   
H ãy cứ đi về nơi xa đó . Nhưng đừng đi quá xa vời . Để tôi được dõi theo n gười . 
 [C]                     
Đ ừng nói không tin khi đã bao giờ mất tin . 
                [Am]      
Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người . 
                    [F]              [C]   
Để Tôi vững tin và bước tiếp trên cuộc đời .........làm ơn......... làm ơn 
 

                     
Đừng nói chia tay khi đã bao h nói yêu , 
                      
Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người, 
                            
Để tôi được sống với những ước mơ được yêu mãi ........ 
                    
Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài . 
                               
Để tình yêu vào trong những giấc mơ ......... Bao đêm nhớ ... 
                                             
Chỉ 1 ánh mắt thôi ., Cho con tim thêm yếu mềm ........ Tôi tha thiết .......tôi héo mòn 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com