1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm quen

Cuộn trang

Thoại: Ai đi đàng trước tránh xa ra, xe tôi hư thắng hư ga đấy nhá Á trời ơ ... kỳ quá .. sao lại đùn vào người người ta không vậy Cô này cứ lờn vờn đàng trước mặt … tui đụng bi giờ ối Kỳ quá … đụng rồi …Ôi trời ơi … khổ quá Intro : [Dm][C][Bb][Am]- [Dm][C][Bb][Am] 1. [Dm] Ông đi xe chi, [C] ông đi xe chi? [Bb] Đi là đi cớ sao không ngó [Dm] chừng ai hết vậy? [C] Tôi đi honda [Bb] xe đang hư ga nè [C] Đi mà không thấy đường sao cứ đụng [Dm] nhằm người ta [Gm] Hỡi cái cô Út khó [Dm] tính kia ơi [Gm] Xe của tối thấy cô nó [Dm] mừng xin lỗi nhé [Gm] Ớ cái ông này vô [Dm] duyên chưa này [C] Đi thì ông cứ đi cớ sao cứ [Dm] nhìn người ta Thoại : Nè sao mà khó tánh thế, nói thật nhà em ở đâu leo lên xe anh đèo Làm sao mà leo lên được, làm như chồng người ta không bằng Không chồng cũng là bạn, cũng đèo được có sao đâu Không có đèo gì hết đó nhà tui ở bên kia sắp vòng rồi kìa Ôi sao mà đứng thế cứ leo lên đi rồi anh đèo Không có leo gì hết đâu … khổ quá cô Út này khó tánh quá đi mất 2. [Dm] Thôi em đi đâu [C] đi chi cho mau [Bb] Ta cùng đi với nhau cho có [Dm] bạn hai đứa nhé [C] Thôi đi anh ơi [Bb] cho xin đi thôi [C] Kia nhà tôi tới rồi có rảnh mời [Dm] anh lại chơi [Gm] Hỡi cô Út xinh [Dm] xinh kia ơi [Gm] cho hỏi thăm mấy câu chớ lối [Dm] nào lên trên Los nè [Gm] Ớ cái ông nầy vô [Dm] duyên chưa này [C] Xin làm quen cứ xin cớ sao cứ [Dm] vờ hỏi chi * [Dm] Thôi thôi em ơi, [C] anh đây xin thua [Bb] Thật tình anh muốn quen nên mới [Dm] vờ hỏi thế đấy [C] Em ơi cho anh [Bb] bên em đôi câu mà [C] Thôi trời đã tối rồi mai mốt tụi [Dm] mình gặp lại nhau [C] Ơi ơi anh ơi (ôi em chờ anh với) [Bb] thôi nhe bái bai (bái bau cái gì nào) [C] Kia nhà em tới rồi mai mốt mời [Dm] anh ghé lại chơi

Video hướng dẫn