1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm sao em khóc

Cuộn trang

Làm sao ta [Dm] khóc để lòng vơi bớt bao sầu [A] bi Nhìn ai ướt [Gm] mi héo hắt phút giây biệt [Dm] ly Người đem nước mắt mà mong xoá tan đi niềm [A] đau Lòng mình quặn đau mà sao nước mắt đã khô từ [Dm] lâu. Khi ta [Gm] biết yêu người nước mắt như biển [Dm] khơi Tình yêu tung [A] cánh bay rồi sầu rớt rơi ngàn [Dm] nơi Dở dang tám [Gm] mối duyên đầu lời hứa tan thành [Dm] sông Tình sâu như [A] nước qua cầu rồi biết trôi về [Dm] đâu. Nước mắt đã rớt rơi [Gm] theo năm buồn tháng [Dm] sầu giờ trái tim cằn [A] khô Nước mắt đã rớt rơi [Gm] theo mối tình hững [A] hờ hồn héo hon từ [Dm] lâu Biết nước mắt rồi sẽ [Gm] xóa, xóa tan bao ưu [C] phiền chồng chất hôm [F] nay [Dm] Cũng muốn khóc nhưng người [Gm] ơi mắt môi khô [A7] rồi từ thuở em [Dm] rời.

Video hướng dẫn