1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm sao tôi biết

Cuộn trang

Làm [Em] sao tôi biết [Am] được người tôi [G] yêu nơi [Bm] đâu Mười năm ta yêu [F#m] nhau mà tình không mai [B7] sau Làm [Em] sao tôi biết [Am] được người [G] yêu tôi ra [Bm] sao Dù [F#m] không mong thương [D] đau tình [B7] yêu vẫn bạc [Em] màu. Cuộc tình ngày [Em] đó chất ngất em [D7] mang niềm tin thiết [Bm7] tha [E7] Cuộc tình lìa [Am] xa nước mắt trên [A7] môi cuồng điên xót [D7] xa Dù [B7] nhớ nhưng sao muốn [Em] quên dù [A7] muốn nhưng sao vẫn [D7] thôi Em [F#7] sẽ quên tình [B7] tôi, em [C] sẽ quên tình [B] tôi. Cuộc tình ngày [G] đó chất ngất em [Eb] mang [F] niềm tin thiết [Bb] tha Cuộc tình lìa [Cm] xa nước mắt trên [Ab] môi cuồng điên xót [Am] xa Lời [D] hứa như mây vẫn [Gm] trôi lời [C#] dối gian trên nét [D] môi Em [D7] đã quên tôi [Gm] rồi. Làm [Gm] sao tôi biết [Cm] được người tôi [Bb] yêu nơi [Dm] đâu Thời gian trôi qua [Am] mau và tình yêu tan [D7] theo Làm [Gm] sao tôi biết [Cm] được người yêu [Bb] tôi ra [Dm] sao Làm [Am] sao tôi biết [F] được tình [D7] tôi sẽ thế [Gm] nào.

Video hướng dẫn