Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lần cuối (đi bên em xót xa người ơi)

Cuộn trang
hú hú bài mới!!!
Đoạn verse 1 đánh các dây B23 cùng lúc để
nghenó chậm chạm giống piano, còn lại thì đánh ballad

 
Nhìn quanh lần [C]cuối

Rừng [E]thay lá ngậm ngùi[Am]
Rừng [Gm]không báo tin vui[F]

Chỉ [D]cố che màn mưa[G]
 
Lặng im như [C]

Em [E7]không nói một lời[Am]
[Gm]Không khóc [C]không cười[F]
Chỉ [Dm7]cuốn theo chiều gió[G] đưa
 
Dễ như [Dm7]nuốt thật nhanh ngụm cà phê [Em]cuối

Dễ như cách em [Dm7]xua bàn tay để che tiếc [Em]nuối

Dễ như cách em [Dm7]quay lại quay lại quay lại

[D7]Chỉ để buông lời tha thứ nhân[G] từ
 
Vậy là... lần [G7]cuối đi bên nhau[C]
Cay đắng nhưng không đau[A7]
Nếu ai cũng mang[Dm7] tội thì người [Fm]mong đợi gì nơi [Em]tôi

Tiễn em tới đây[Am] thôi

Phố mưa cũng [D7]đang tạnh rồi

[Dm7]Y như một [G]giấc mơ [C]trôi.
 
(Dạo đoạn này đánh ngay sau từ "trôi") [E7] [Am] [Gm] [F] [Dm7] [G]
 
Kiệm lời [C]tôi

Xin [E]trááánh nói thêm về [Am]tương lai

Xin [Gm]tránh nói hẹn gặp [F]lại

[Dm7]Tránh nói về ngày [G]mai

Vì khó như nói câu [Dm7]vĩnh biệt những gì em đã [Em]mất

Khoé mi nếu rưng [Dm7]rưng nhiều khi chỉ để đã [Em]mắt

Khó như cách em [Dm7]tua lại tua lại tua lại

[D7]Kỉ niệm trong đời tới lúc ban[G] đầu
 
Chỉ để... lần [G7]cuối đi bên nhau[C]
Cay đắng nhưng không đau[A7]
Nếu ai cũng mang[Dm7] tội thì người [Fm]mong đợi gì nơi [Em]tôi

Tiễn em tới đây[Am] thôi

Phố mưa cũng [D7]đang tạnh rồi[G]
 
Cho dù chẳng [G7]biết sẽ đi đâu[C]
Cũng giống như lần [A7]đầu

Nhưng nếu em có [Dm7]đoái hoài cũng

đừng [Fm]ngoái lại nhìn sang [Em]tôi

Em cứ đi tiếp [Am]thôi

Lần cuối ấy cũng qua[D7] mất rồi, [Dm7]y

như một [G]giấc mơ trôi. [A#] [G]
 
 
 
(dễ như lần đầu[F])Lần cuối ta đi bên [C]nhau

[F] Lần cuối y như lần[C] đầu

[F] Lần cuối thấy em [C]lặng thinh

Là lần [Fm]đầu thấy tôi vô [G]hình.
 
Lần cuối đi bên [C]nhau

Cay đắng nhưng không [Am]đau

Nhưng nếu em cũng đang [Dm]vội[Dm7] thì còn...

[G]cơ hội gì...

cho tôi.[F] [C] [D#] [Dm7] [C#] [G] [C]