highlight chords
				                   [Em]       [C] 
Đừng khóc nữa đừng khóc nữa em 
     [D]   [B7]  [C]         [B7]        [Em] 
Thôi về đ i, về đ i, về đi Kẻo người ta ch ờ, kẻo người ta m ong 
 [D]       [C]        [B7] 
K ìa một chiếc x e hoa đang chờ em đó 
     [Am]       [C] 
Một bó ho a như đón như m ời 
    [G]      [B7]      [Em] 
Em về đ i, em về đi mừng ngày vu q ui 
 [C]          
T a trao nhau lần cuối 
        [Em]       [B7] 
Mắt trong lệ rơ i rồi xa suốt đ ời 
                     [Em]
Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nh au 
     [D7]       
Ngày mai em lên xe hoa 
         [Em]        
Mang cả tình anh theo lên xe tang 
    [D]      [B7]         [Em] 
Xót thư ơng, xót thư ơng duyên mình bẽ b àng 
      [Em]        [C]  
Đừng nói n ữa, đừng nói nữa e m ơi 
     [D]    [B7] 
Thôi về đ i, về đi , 
   [Em]       [B7]       [Em] 
về đ i Còn gì cho ngư ời, còn gì cho ta 
  [D7]        [G]       [B7] 
Đời là những phong ba , ta là chiếc lá 
      [D7]         [D7] 
Đời cuốn đ i ai nào biết đâu ng ờ 
     [Em]     [B7]          [Em] 
Em về đi , anh mừng e m tình nồng thiên thu 
     [Am]       [C] 
Vẫy tay, vẫy tay chào nh au 
      [C]       [B7] 
Một lần đầ u và một lần cu ối 
    [D7]        [C] 
Vẫy tay , vẫy tay chào nh au 
      [B7]       [Em] 
Một lần cuố i và trọn cuộc đ ời 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lần đầu lần cuối

				                   [Em]       [C] 
Đừng khóc nữa đừng khóc nữa em 
     [D]   [B7]  [C]         [B7]        [Em] 
Thôi về đ i, về đ i, về đi Kẻo người ta ch ờ, kẻo người ta m ong 
 [D]       [C]        [B7] 
K ìa một chiếc x e hoa đang chờ em đó 
     [Am]       [C] 
Một bó ho a như đón như m ời 
    [G]      [B7]      [Em] 
Em về đ i, em về đi mừng ngày vu q ui 
 [C]          
T a trao nhau lần cuối 
        [Em]       [B7] 
Mắt trong lệ rơ i rồi xa suốt đ ời 
                     [Em]
Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nh au 
     [D7]       
Ngày mai em lên xe hoa 
         [Em]        
Mang cả tình anh theo lên xe tang 
    [D]      [B7]         [Em] 
Xót thư ơng, xót thư ơng duyên mình bẽ b àng 
      [Em]        [C]  
Đừng nói n ữa, đừng nói nữa e m ơi 
     [D]    [B7] 
Thôi về đ i, về đi , 
   [Em]       [B7]       [Em] 
về đ i Còn gì cho ngư ời, còn gì cho ta 
  [D7]        [G]       [B7] 
Đời là những phong ba , ta là chiếc lá 
      [D7]         [D7] 
Đời cuốn đ i ai nào biết đâu ng ờ 
     [Em]     [B7]          [Em] 
Em về đi , anh mừng e m tình nồng thiên thu 
     [Am]       [C] 
Vẫy tay, vẫy tay chào nh au 
      [C]       [B7] 
Một lần đầ u và một lần cu ối 
    [D7]        [C] 
Vẫy tay , vẫy tay chào nh au 
      [B7]       [Em] 
Một lần cuố i và trọn cuộc đ ời 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com