1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lần đầu lần cuối

Cuộn trang

[Em] [C] Đừng khóc nữa đừng khóc nữa em [D] [B7] [C] [B7] [Em] Thôi về đ i, về đ i, về đi Kẻo người ta ch ờ, kẻo người ta m ong [D] [C] [B7] K ìa một chiếc x e hoa đang chờ em đó [Am] [C] Một bó ho a như đón như m ời [G] [B7] [Em] Em về đ i, em về đi mừng ngày vu q ui [C] T a trao nhau lần cuối [Em] [B7] Mắt trong lệ rơ i rồi xa suốt đ ời [Em] Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nh au [D7] Ngày mai em lên xe hoa [Em] Mang cả tình anh theo lên xe tang [D] [B7] [Em] Xót thư ơng, xót thư ơng duyên mình bẽ b àng [Em] [C] Đừng nói n ữa, đừng nói nữa e m ơi [D] [B7] Thôi về đ i, về đi , [Em] [B7] [Em] về đ i Còn gì cho ngư ời, còn gì cho ta [D7] [G] [B7] Đời là những phong ba , ta là chiếc lá [D7] [D7] Đời cuốn đ i ai nào biết đâu ng ờ [Em] [B7] [Em] Em về đi , anh mừng e m tình nồng thiên thu [Am] [C] Vẫy tay, vẫy tay chào nh au [C] [B7] Một lần đầ u và một lần cu ối [D7] [C] Vẫy tay , vẫy tay chào nh au [B7] [Em] Một lần cuố i và trọn cuộc đ ời

Video hướng dẫn