1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lãng đãng chiều đông Hà Nội

Phú Quang , Tạ Quốc Chương
Nguồn: hopamviet.com