1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lãng du ca

Cuộn trang

1. [C] Về ngồi lại hát [A7] hát cho [Dm] quên đời [G] Về tìm lại kiếp kiếp lãng [C] du này [Am] Ðàn tình [Dm] tang cho ta loà [Fm] xoà mộng [Bb] dối [C] ha [F] Về làm người rong chơi chín [C] cõi đời [Am] Về chào mừng cuộc đời [G] mới 2. [C] Bởi vì người cũng [A7] biết xót [Dm] thương người [G] Và vì lòng vẫn cứ vấn [C] vương lòng [Am] Thì làm [Dm] sao hay biết cuộc [Fm] đời như [Bb][C] ha [F] Về nực cười vung gươm giết [C] hết sầu [Am] Về tìm lại chút [G] duyên [C] đầu ĐK: [Dm] Ôi lãng [C] du [A7] nhìn mây trắng vuốt [Dm] tóc giang hồ Tìm ân ái bên [G] câu ca dao trời [F] Lãng du [C] ơi [G] chờ ta xé nát [Dm] u mê [G] trong loài [C] người. 3. [C] Về đàn đàn vỗ [A7] vỗ lưng [Dm] trâu cười [G] Về thả diều phất áo bay [C] bay trời [Am] Về tạ [Dm] ơn khi ta làm [Fm] bạn nhân [Bb] ái [C] á [F] Về gọi mời thương yêu đến [C] với người [Am] Về cùng dệt câu [G][C] trời

Video hướng dẫn