1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lãng du (L'avventura)

Cuộn trang

1. Âm thanh ngây ngất [Dm] vui cho đôi ta lớn lên cùng [A7] nhau Thênh thang trong nắng mai đôi ta vui bước trong tự [Dm] do Anh yêu kiếp lãng du rong chơi vui hát ca cùng [A7] em Đôi ta như cánh chim cao bay trong nắng mai tươi [D] hồng [A7] ĐK: [D] Lãng du khắp [Dmaj7] nơi Anh với em cùng lênh đênh quên tháng [Em7] ngày Lãng du khắp [A] nơi Anh ước [Em7] mơ được ôm [A7] em trong giấc [D] mộng [Am7] Lãng du khắp [D7] nơi Xin cánh tay chàng kề em êm dưới [G] gối Xin cho đôi ta yêu đắm [D] say hương thời gian Thêm ngất [A7] ngây đời phiêu lãng ôi đẹp [Dm] thay 2. Hôn em trong nắng [Dm] mai hôn em cho ngất say tình [A7] ta Bao nhiêu năm tháng qua yêu nhau không chút chi đổi [Dm] thay Guitar anh nhớ mang chân vui ta bước trên đường [A7] xa Duyên ta như khúc ca mong sao luôn mới như ban [D] đầu [A7] --------------------- 1. C'est la musi-[Dm] que, qui nous fait vivre tous les [A7] deux Et l'on est libre de partir demain où tu [Dm] veux C'est ça que j'aime, chanter partout avec [A7] toi Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en [D] va [A7] Chorus : [D] L'avventu-[Dm7] ra, c'est la vie que je mène avec [Em7] toi L'avventu-[A] ra, c'est dor-[Em7] mir chaque [A7] nuit dans tes [D] bras [Am7] L'avventu-[D7] ra, c'est tes mains qui se posent sur [G] moi Et chaque jour que dieu [D] fait mon amour avec [A7] toi c'est l'avventu-[Dm] ra 2. Quand tu m'embras-[Dm] ses tout est nouveau sous le so-[A7] leil Les jours qui passent ne sont jamais, jamais pa-[Dm] reils Prends ta guitare, de quoi d'autre avons-nous be-[A7] soin? Que notre histoire ne tienne plus qu'en un re-[D] frain [A7] Chours : [D] L'avventu-[Dm7] ra, c'est la vie que je mène avec [Em7] toi L'avventu-[A] ra, c'est dor-[Em7] mir chaque [A7] nuit dans tes [D] bras [Am7] L'avventu-[D7] ra, c'est tes mains qui se posent sur [G] moi Et chaque jour que dieu [D] fait mon amour avec [A7] toi c'est l'avventu-[Dm] ra Ending repeat : L'avventu-[A] ra, c'est dor-[Em7] mir chaque [A7] nuit dans tes [D] bras [Am7] L'avventu-[D7] ra, c'est tes mains qui se posent sur [G] moi Et chaque jour que dieu [D] fait mon amour avec [A7] toi c'est l'avventu-[Dm] ra

Video hướng dẫn