1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lặng lẽ Chiên Đàn

Cuộn trang

Lặng [Am] lẽ Chiên [G] Đàn nhả khói [Am] thơ Đỉnh [F] trầm sông ngất [Dm] ý thiền [G] môn Lung linh nến ngọc ngời sao [C] điểm Thanh tịnh trần [G] gian sạch tủi [C] hờn [Am] Chậm chậm xuân về lòng đất [Dm] chuyển Nhạc trời thanh [F] thoát rộn muôn [C] phương [G] Tâm linh một [Dm] thoáng bừng giao cảm Lặng hết bao [G] nhiêu lớp sóng [C] cồn [Am] Trời đất hân hoan mừng nắng [Dm] dậy Một đàn em [F] nhỏ rộn yêu [G] thương Quấn điều áo lục theo chân [C] mẹ [Dm] Hái lộc đầu [F] xuân [G] chật nẻo [C] đường

Video hướng dẫn