1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lặng lẽ tình tôi

Cuộn trang

1. Em đứng [C] đó thật [C7] gần mà anh không với [F] tới Muốn nói cùng [G] em mà không [G7] thốt nên [C] lời Nói yêu [Am] em sao môi [Edim] mãi xa [F] xôi Muốn nhìn [G] em mà [Dm] mắt ngại gặp [G7] nhau 2. Em đứng [C] đó dáng em [C7] gầy lã [F] lướt Anh trộm [G] nhìn em lặng [G7] lẽ quay [C] đi Mắt sao [Em] cay như [Edim] khói quyện bờ [F] mi Anh thờ [G] thẩn bước [G7] đi lòng quặn [C] đau ĐK: Em như trăng [Am] sao trên [F] trời một đêm vào [Em] hạ [F] Em như mây [Dm] vương khi [Bdim] chiều đổ xuống bờ [C] đê [C7] Em như bông [F] hoa yêu [Am] kiều gợi ngàn sắc [G] thắm Yêu em si [Em] mê làm [F] sao em [G7] thấu được lòng [C] anh

Video hướng dẫn