1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lắng nghe lời Chúa

Cuộn trang

1. [Am] Xin cho con biết lắng [G] nghe lời [F] Ngài gọi con trong đêm [E7] tối [Am] Xin cho con biết lắng [C] nghe lời [Am] Ngài dạy con lúc lẻ [E7] loi [Am] Xin cho con cất tiếng [G] lên, trả [F] lời vừa khi con nghe [E7] Chúa [Am] Xin cho con biết thân [B7] thương lạy [E7] Ngài, Ngài muốn con làm [A] chi? ĐK: Lời [A7] Ngài là sức sống của [D] con lời [E7] Ngài là ánh sáng đời [A] con Lời [F#m] Ngài làm chứa chan hy [C#m] vọng là [E7] đường để con hằng dõi [A] bước Lời [A7] Ngài đường chất ngất niềm [D] vui trọn [E7] vẹn ngàn tiếng hát đầy [A] vơi Lời [F#m] Ngài đổi mới cho cuộc [C#m] đời lời [E7] Ngài hạnh phúc cho trần [A] ai 2. [Am] Xin cho con biết lắng [G] nghe lời [F] Ngài dạy con trong cuộc [E7] sống [Am] Xin cho con biết lắng [C] nghe lời [Am] Ngài từng theo bước đời [E7] con [Am] Xin cho con biết sẵn [G] sàng chờ [F] đợi và vâng nghe theo [E7] Chúa [Am] Xin cho con biết sẵn [B7] sàng thực [E7] hành lời Chúa đã truyền [A] ban 3. [Am] Xin cho con vững bước [G] đi vào [F] đời truyền giao cho chân [E7][Am] Xin cho con biết say [C] mê cuộc [Am] đời là những chuyến tình [E7] yêu [Am] Cho con môi thắm nét [G] cười, lời [F] Ngài được đem cho thế [E7] giới [Am] Cho đôi tay sẵn ơn [B7] trời, trọn [E7] vẹn hành lý cho ngày [Am] mai 4. [Am] Xin cho con đến với [G] người bằng [F] một tình yêu không giả [E7] dối [Am] Xin cho con đến trong [C] đời tìm [Am] lại nguồn hạnh phúc mà [E7] thôi [Am] Cho con khi đã lắng [G] nghe, lời [F] Ngài dạy con ôi cao [E7] quý [Am] Xin cho con trái tim [B7] si, ngàn [E7] đời tình mến không nhạt [Am] phai

Video hướng dẫn