Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lắng nghe nước mắt

Cuộn trang

[Gm] Buổi sáng hôm ấy thấy em [F] chợt khóc [Eb] Rồi vội vàng [F] lau thật nhanh nước [Bb] mắt [Gm] Vẫn biết ta đã sai khi gặp [F] nhau Vì [Eb] em đã [D7] có người [Gm] yêu Goodbye I'm fine xin đừng bận [F] tâm [Eb] Đừng buồn vì [F] những gì ta đã [Bb][Gm] Anh biết sẽ vẫn quan tâm [F] nhiều lắm Dù [Eb] anh [D7] chẳng là [Gm] ai Nghẹn ngào giây [Bb] phút ta chấp nhận sống không cần [F] nhau Chẳng khác chi trái đất [Gm] này làm sao tồn tại không có [F] mặt trời Chỉ biết lặng [Eb] nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt [D7] lại Nghĩ đến [Bb] mình sẽ [D7] không gặp [Gm] lại Tình yêu đâu [Bb] phải ai cũng may mắn tìm được [F] nhau Chẳng giống như chúng ta [Gm] tìm được nhau rồi lại hoang phí [F] duyên trời Tại sao phải [Eb] rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi [Bb] nào chúng [D7] ta Nhận ra chẳng thể quên được [Gm] nhau [Gm] Em có thể dối anh trong lời [F] nói [Eb] Nhưng làm sao [F] giấu được trong ánh [Bb] mắt [Gm] Tình yêu thì không có sai hoặc [F] đúng Chỉ [Eb] cần trái [D7] tim rung [Gm] động Nghẹn ngào giây [Bb] phút ta chấp nhận sống không cần [F] nhau Chẳng khác chi trái đất [Gm] này làm sao tồn tại không có [F] mặt trời Chỉ biết lặng [Eb] nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt [D7] lại Nghĩ đến [Bb] mình sẽ [D7] không gặp [Gm] lại Tình yêu đâu [Bb] phải ai cũng may mắn tìm được [F] nhau Chẳng giống như chúng ta [Gm] tìm được nhau rồi lại hoang phí [F] duyên trời Tại sao phải [Eb] rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi [Bb] nào chúng [D7] ta Nhận ra chẳng thể quên được [Gm] nhau [Abm] Tăng 1/2 tone --- Nghẹn ngào giây [B] phút ta chấp nhận sống không cần [F#] nhau Chẳng khác chi trái đất [Abm] này làm sao tồn tại không có [F#] mặt trời Chỉ biết lặng [E] nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt [Eb7] lại Nghĩ đến [B] mình sẽ [Eb7] không gặp [Abm] lại Tình yêu đâu [B] phải ai cũng may mắn tìm được [F#] nhau Chẳng giống như chúng ta [Abm] tìm được nhau rồi lại hoang phí [F#] duyên trời Tại sao phải [E] rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi [B] nào chúng [Eb7] ta Nhận ra chẳng thể quên được [Abm] nhau [Am] Từ [E] nay đôi [F#] ta không được [Abm] đi bên nhau Không [E] cho nhau yêu [F#] thương phải quên hết [Abm] đi