highlight chords
1. [Am]Xin cho con biết lắng [G/Dm]nghe
Lời [C]Ngài gọi con trong đêm [Am]tối
[Am]Xin cho con biết lắng [E7]nghe
Lời [Am]Ngài dạy con lúc lẻ [E7]loi
[Am]Xin cho con cất tiếng [G/Dm]lên
Trả [C]lời vừa khi con nghe [Am]Chúa
[F]Xin cho con biết thân [E7]thưa:
Lạy [E7]Ngài, Ngài muốn con làm [Am]chi?
.
ÐK:
Lời [A]Ngài là sức sống của [D]con
Lời [Bm]Ngài là ánh sáng đời [A]con
Lời [F#m]Ngài làm chứa chan hy [E7]vọng
Là [E7]đường để con hằng dõi [A]bước
Lời [A]Ngài đựơm chất ngất niềm [D]vui
Trọn [Bm]vẹn ngàn tiếng hát đầy [A]vơi
Lời [F#m]Ngài đổi mới cho cuộc [E7]đời
Lời [E7]Ngài hạnh phúc cho đời [Am]ai.
.
2. [Am]Xin cho con biết lắng [G/Dm]nghe
Lời [C]Ngài dạy con trong cuộc [Am]sống
[Am]Xin cho con biết lắng [E7]nghe
Lời [Am]Ngài từng theo bước đời [E7]con
[Am]Xin cho con biết sẵn [G/Dm]sàng
Trở [C]về và vâng nghe theo [Am]Chúa
[F]Xin cho con biết sẵn [E7]sàng
Thực [E7]hành lời Chúa đã truyền [Am]ban.
.
3. [Am]Xin cho con vững bước [G/Dm]đi
Vào [C]đời truyền rao cho chân [Am][Am]Xin cho con biết say [E7] mê
Cuộc [Am]đời làm nhân chứng tình [E7]yêu
[Am]Cho môi còn thắm mắt [G/Dm]cười
Lời [C]Ngài được đem cho thế [Am]giới
[F]Cho đôi tay sáng ơn [E7]trời
Trọn [E7]vẹn hành lý cho ngày [Am]mai.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lắng Nghe Tiếng Chúa

LM Nguyễn Duy
1. [Am]Xin cho con biết lắng [G/Dm]nghe
Lời [C]Ngài gọi con trong đêm [Am]tối
[Am]Xin cho con biết lắng [E7]nghe
Lời [Am]Ngài dạy con lúc lẻ [E7]loi
[Am]Xin cho con cất tiếng [G/Dm]lên
Trả [C]lời vừa khi con nghe [Am]Chúa
[F]Xin cho con biết thân [E7]thưa:
Lạy [E7]Ngài, Ngài muốn con làm [Am]chi?
.
ÐK:
Lời [A]Ngài là sức sống của [D]con
Lời [Bm]Ngài là ánh sáng đời [A]con
Lời [F#m]Ngài làm chứa chan hy [E7]vọng
Là [E7]đường để con hằng dõi [A]bước
Lời [A]Ngài đựơm chất ngất niềm [D]vui
Trọn [Bm]vẹn ngàn tiếng hát đầy [A]vơi
Lời [F#m]Ngài đổi mới cho cuộc [E7]đời
Lời [E7]Ngài hạnh phúc cho đời [Am]ai.
.
2. [Am]Xin cho con biết lắng [G/Dm]nghe
Lời [C]Ngài dạy con trong cuộc [Am]sống
[Am]Xin cho con biết lắng [E7]nghe
Lời [Am]Ngài từng theo bước đời [E7]con
[Am]Xin cho con biết sẵn [G/Dm]sàng
Trở [C]về và vâng nghe theo [Am]Chúa
[F]Xin cho con biết sẵn [E7]sàng
Thực [E7]hành lời Chúa đã truyền [Am]ban.
.
3. [Am]Xin cho con vững bước [G/Dm]đi
Vào [C]đời truyền rao cho chân [Am][Am]Xin cho con biết say [E7] mê
Cuộc [Am]đời làm nhân chứng tình [E7]yêu
[Am]Cho môi còn thắm mắt [G/Dm]cười
Lời [C]Ngài được đem cho thế [Am]giới
[F]Cho đôi tay sáng ơn [E7]trời
Trọn [E7]vẹn hành lý cho ngày [Am]mai.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com