1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làng quan họ quê tôi

Cuộn trang

Làng quan họ quê [C] tôi, tháng [Em] giêng mùa hát [Am] hội Những [Dm] đêm trăng hát [G] gọi, con sông [C] Cầu làng bao [Dm] xanh Ngang lưng [Em] làng quan họ xanh [G] xanh. [C] Làng quan họ quê [Em] tôi, những [Am] chiều bao thương [F] nhớ Tiếng [Am] ca đầu ngọn [Dm] gió, nón quai [G] thao, người [Am] ơi Nón quai [G] thao nói gì người [C] ơi. Người [Am] ơi, [C] làng quan họ quê [G] tôi Cửa [Am] đình hồ bán [Dm] nguyệt, chị [Em] Cả tựa mạn [Am] thuyền Anh [F] Hai ngồi bẻ [Dm] lái, quan họ [G] về mà là về trao [Dm] duyên Ấy quan họ [G] về, là về trao [C] duyên ơ [Cm] hớ. Những đêm trăng [G] lên chín nhịp cầu thương nhớ Tiễn đưa anh [Em] đi em hát bài quan [D] họ Xin gửi [Bm] cả ánh trăng quê [Em] nhà Trong lời [C] hát tiễn [G] anh lên [C] đường. Làng quan họ quê [C] tôi, tháng [Em] giêng mùa hát [Am] hội Những [Dm] đêm trăng hát [G] gọi, con sông [C] Cầu làng bao [Dm] xanh Ngang lưng [Em] làng quan họ xanh [G] xanh. [C] Làng quan họ quê [Em] tôi, những [Am] chiều bao thương [F] nhớ Tiếng [Am] ca đầu ngọn [Dm] gió, nón quai [G] thao, người [Am] ơi Nón quai [G] thao nói gì người [C] ơi. Người [Am] ơi, [C] làng quan họ quê [G] tôi Những [Am] năm bom Mỹ [Dm] thả, loan [Em] phượng vẫn ăn [Am] xoài Hương [F] thơm đồng lúa [Dm] chín quan họ [G] về, mà là về trao [Dm] duyên Ấy quan họ [G] về là về trao [C] duyên ơ [Cm] hớ. Những đêm trăng [G] lên chín nhịp [C] cầu thương [G] nhớ Tiễn đưa anh đi em hát bài quan [D] họ Xin gửi [Bm] cả ánh trăng quê [Em] mình Theo lời [C] hát, nhắn [D] ai [G] nhớ [C] về quan họ quê [G] tôi Làng quan [Em] họ [G] quê [C] tôi.

Video hướng dẫn