highlight chords
Làng quan họ quê [C] tôi, tháng [Em] giêng mùa hát [Am] hội
Những [Dm] đêm trăng hát [G] gọi, con sông [C] Cầu làng bao [Dm] xanh
Ngang lưng [Em] làng quan họ xanh [G] xanh.
[C] Làng quan họ quê [Em] tôi, những [Am] chiều bao thương [F] nhớ
Tiếng [Am] ca đầu ngọn [Dm] gió, nón quai [G] thao, người [Am] ơi
Nón quai [G] thao nói gì người [C] ơi.
Người [Am] ơi, [C] làng quan họ quê [G] tôi
Cửa [Am] đình hồ bán [Dm] nguyệt, chị [Em] Cả tựa mạn [Am] thuyền
Anh [F] Hai ngồi bẻ [Dm] lái, quan họ [G] về mà là về trao [Dm] duyên
Ấy quan họ [G] về, là về trao [C] duyên ơ [Cm] hớ.
Những đêm trăng [G] lên chín nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh [Em] đi em hát bài quan [D] họ
Xin gửi [Bm] cả ánh trăng quê [Em] nhà
Trong lời [C] hát tiễn [G] anh lên [C] đường.
Làng quan họ quê [C] tôi, tháng [Em] giêng mùa hát [Am] hội
Những [Dm] đêm trăng hát [G] gọi, con sông [C] Cầu làng bao [Dm] xanh
Ngang lưng [Em] làng quan họ xanh [G] xanh.
[C] Làng quan họ quê [Em] tôi, những [Am] chiều bao thương [F] nhớ
Tiếng [Am] ca đầu ngọn [Dm] gió, nón quai [G] thao, người [Am] ơi
Nón quai [G] thao nói gì người [C] ơi.
Người [Am] ơi, [C] làng quan họ quê [G] tôi
Những [Am] năm bom Mỹ [Dm] thả, loan [Em] phượng vẫn ăn [Am] xoài
Hương [F] thơm đồng lúa [Dm] chín quan họ [G] về, mà là về trao [Dm] duyên
Ấy quan họ [G] về là về trao [C] duyên ơ [Cm] hớ.
Những đêm trăng [G] lên chín nhịp [C] cầu thương [G] nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan [D] họ
Xin gửi [Bm] cả ánh trăng quê [Em] mình
Theo lời [C] hát, nhắn [D] ai [G] nhớ [C] về quan họ quê [G] tôi
Làng quan [Em] họ [G] quê [C] tôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làng quan họ quê tôi

Nguyễn Trọng Tạo , Nguyễn Phan Hách
Làng quan họ quê [C] tôi, tháng [Em] giêng mùa hát [Am] hội
Những [Dm] đêm trăng hát [G] gọi, con sông [C] Cầu làng bao [Dm] xanh
Ngang lưng [Em] làng quan họ xanh [G] xanh.
[C] Làng quan họ quê [Em] tôi, những [Am] chiều bao thương [F] nhớ
Tiếng [Am] ca đầu ngọn [Dm] gió, nón quai [G] thao, người [Am] ơi
Nón quai [G] thao nói gì người [C] ơi.
Người [Am] ơi, [C] làng quan họ quê [G] tôi
Cửa [Am] đình hồ bán [Dm] nguyệt, chị [Em] Cả tựa mạn [Am] thuyền
Anh [F] Hai ngồi bẻ [Dm] lái, quan họ [G] về mà là về trao [Dm] duyên
Ấy quan họ [G] về, là về trao [C] duyên ơ [Cm] hớ.
Những đêm trăng [G] lên chín nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh [Em] đi em hát bài quan [D] họ
Xin gửi [Bm] cả ánh trăng quê [Em] nhà
Trong lời [C] hát tiễn [G] anh lên [C] đường.
Làng quan họ quê [C] tôi, tháng [Em] giêng mùa hát [Am] hội
Những [Dm] đêm trăng hát [G] gọi, con sông [C] Cầu làng bao [Dm] xanh
Ngang lưng [Em] làng quan họ xanh [G] xanh.
[C] Làng quan họ quê [Em] tôi, những [Am] chiều bao thương [F] nhớ
Tiếng [Am] ca đầu ngọn [Dm] gió, nón quai [G] thao, người [Am] ơi
Nón quai [G] thao nói gì người [C] ơi.
Người [Am] ơi, [C] làng quan họ quê [G] tôi
Những [Am] năm bom Mỹ [Dm] thả, loan [Em] phượng vẫn ăn [Am] xoài
Hương [F] thơm đồng lúa [Dm] chín quan họ [G] về, mà là về trao [Dm] duyên
Ấy quan họ [G] về là về trao [C] duyên ơ [Cm] hớ.
Những đêm trăng [G] lên chín nhịp [C] cầu thương [G] nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan [D] họ
Xin gửi [Bm] cả ánh trăng quê [Em] mình
Theo lời [C] hát, nhắn [D] ai [G] nhớ [C] về quan họ quê [G] tôi
Làng quan [Em] họ [G] quê [C] tôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com