highlight chords
[C] Làng tôi xanh bóng tre,
Từng [F] tiếng chuông ban [C] chiều,
Tiếng [G7] chuông nhà thờ [C] rung 
Đời đang vui đồng quê yêu dấu
Bóng [F] cau với con [G] thuyền, một dòng [C] sông. 
Nhưng thôi [F] rồi còn [G7] đâu quê [C] nhà,
[F] Ngày giặc Pháp tới [C] làng triệt [G] thôn. 
[C] Đường ngập [A] bao xương máu tơi [Dm] bời,
Đồng [F] không nhà [G7] trống tan [C] hoang. 
[C] Chiều khi giặc Pháp qua,
Chiều [F] vắng tiếng chuông [C] ngân,
Phá [G7] tan nhà thờ [C] xưa.
Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp [F] ngay súng quân [G] thù trả thù [C] xưa. 
Bao căm [F] hờn từ [G7] xa quê [C] nhà,
[F] Rừng chiều nhớ cánh [C] đồng chiều [G] xưa. 
[C] Từ xa [A] quê trông lớp cây [Dm] già,
Làng [F] quê còn [G7] thấy buồn [C] đau. 
[C] Ngày diệt quân Pháp tan,
Là [F] lúc tiếng chuông [C] ngân,
Tiếng [G7] chuông nhà thờ [C] rung. 
Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng,
Đánh [F] tan lũ quân [G] thù về làng [C] xưa. 
Dân tưng [F] bừng chặt [G7] tre phá [C] cầu,
[F] Cùng lập chiến lũy [C] đào hào [G] sâu. 
[C] Giặc chưa [A] tan chiến đấu không [Dm] thôi,
Đồng [F] quê chào [G7] đón ngày [C] mai.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làng tôi

Văn Cao
[C] Làng tôi xanh bóng tre,
Từng [F] tiếng chuông ban [C] chiều,
Tiếng [G7] chuông nhà thờ [C] rung 
Đời đang vui đồng quê yêu dấu
Bóng [F] cau với con [G] thuyền, một dòng [C] sông. 
Nhưng thôi [F] rồi còn [G7] đâu quê [C] nhà,
[F] Ngày giặc Pháp tới [C] làng triệt [G] thôn. 
[C] Đường ngập [A] bao xương máu tơi [Dm] bời,
Đồng [F] không nhà [G7] trống tan [C] hoang. 
[C] Chiều khi giặc Pháp qua,
Chiều [F] vắng tiếng chuông [C] ngân,
Phá [G7] tan nhà thờ [C] xưa.
Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp [F] ngay súng quân [G] thù trả thù [C] xưa. 
Bao căm [F] hờn từ [G7] xa quê [C] nhà,
[F] Rừng chiều nhớ cánh [C] đồng chiều [G] xưa. 
[C] Từ xa [A] quê trông lớp cây [Dm] già,
Làng [F] quê còn [G7] thấy buồn [C] đau. 
[C] Ngày diệt quân Pháp tan,
Là [F] lúc tiếng chuông [C] ngân,
Tiếng [G7] chuông nhà thờ [C] rung. 
Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng,
Đánh [F] tan lũ quân [G] thù về làng [C] xưa. 
Dân tưng [F] bừng chặt [G7] tre phá [C] cầu,
[F] Cùng lập chiến lũy [C] đào hào [G] sâu. 
[C] Giặc chưa [A] tan chiến đấu không [Dm] thôi,
Đồng [F] quê chào [G7] đón ngày [C] mai.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com