1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lãng tử

Cuộn trang

Nhịp [C] bước hoàng [Bb] hôn trên đồi [C] cao Chiều xuống đầu [Bb] non chim về [C] mau Làn gió thoảng [Bb] đưa khung trời [C] mây Lòng thấy lâng [Bb] lâng xa trần [C] ai. Đời trai sương [C9] gió ngàn [C7] hướng Bốn phương là [F] nhà Đâu [D] sá chi bước vinh [G] hoa Trùng [C] dương xanh [D] ngát Rừng [C] núi chờ [Bb] đón bước tôi [C] qua Để xa mộng [Bb] mơ nên [G] thơ [D] Ngàn chốn xa [D7] xôi Ghi dấu chân [G7] tôi. Quyền [C] quý giàu [Bb] sang cho người [C] mơ Đài các lầu [Bb] son đâu là [C] thơ Vành mắt làn [Bb] môi cũng rồi [C] thôi Nhịp bước lãng [Bb] du riêng đời [C] tôi.

Video hướng dẫn