1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lặng

Cuộn trang

1. [Dm] Lặng để nghe tiếng [Bb] sóng, sóng [C] xô, xô trong lòng [Dm] ta [Dm] Lặng để nghe tiếng [Bb] gió, gió [C] cuốn cơn đau ngày [Dm] sau [Dm] Lặng để nghe nước [Gm] mắt hắt [F] hiu trên đôi bờ mi [C] xanh [Dm] Đời sao vắng [Bb] tanh cho [C] trái tim xanh tàn [A7] nhanh. [Dm] Nhìn, nhìn lên Thánh [Bb] Giá, Chúa [C] đang dang tay lặng [Dm] im [Dm] Từ, từ trên Thánh [Bb] Giá, Chúa [C] có nghe con nài [Dm] van [Dm] Vì, vì sao Chúa [Gm] hỡi cứ như [F] như vô tình không [C] nghe [Dm] Lòng con sắt [Bb] se ôm [C] nỗi đâu riêng Ngài [Dm] ơi. ĐK: Vì sao Chúa [Gm] hỡi, Ngài [C] đành mặc bỏ con vậy [F] sao [Dm] Đời con lao [Gm] đao bao [A7] nhiêu yêu thương sầu tim [Dm] vỡ Vì sao Chúa [Gm] nỡ lặng [C] nhìn và muốn con lặng [F] thinh [Dm] Nhận bao hi [Gm] sinh đau [A7] thương như Chúa trên Thập [Dm] hình. 2. [Dm] Lặng để nghe tiếng [Bb] Chúa, nói [C] trong trong tâm hồn [Dm] ta [Dm] Lặng để nghe Chúa [Bb] nói Thánh [C] Giá Ta mang vì [Dm] ai [Dm] Lặng để nghe Chúa [Gm] khóc, khóc [F] khi ta vô tình quay [C] đi [Dm] Nhiều khi vấn [Bb] nghi ơn [C] Chúa trên bao ngày [A7] qua. [Dm] Lặng để ta thấy [Bb] Chúa bước [C] đi song song cùng [Dm] ta [Dm] Lặng để ta thấy [Bb] Chúa đau [C] đớn hơn ta khổ [Dm] đau [Dm] Lặng để ta thấy [Gm] Chúa sớt [F] chia bao vui buồn không [C] tên [Dm] Ngài luôn ở [Bb] bên, con [C] có hay đâu Ngài [Dm] ơi.

Video hướng dẫn