Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạnh lùng

Cuộn trang

Anh [G] nỡ lạnh lùng đến thế sao Tim [C] em tan [D7] nát tự hôm [G] nào Giờ [Bm] đây đã [D7] nát càng thêm [G] nát Muốn [C] nói mà [D7] sao vẫn nghẹn [G] ngào Sao [G] anh không [Am] nói một lời [C] gì Dầu [D7] chỉ một lời không [G] đáng chi Cũng [C] sẽ làm [D7] lòng em ấm [G] lại Bao [Am] ngày xa [D7] cách lúc anh [G] đi Anh [G] giết tình em nữa phải không? Anh [C] đem băng [D7] tuyết lấp hoa [G] hồng Anh [Em] đem [C] hờ hững vùi thương [Am] nhớ Anh [D7] giết tình em trong lạnh [G] lùng