Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lâu đài tình ái

Cuộn trang

1. Anh sẽ vì em làm thơ tình [D] ái Anh sẽ gom [Em] mây kết hình lâu [D] đài Đợi chờ [A7] một đêm trăng nào [Bm] tới Đợi chiều [D7] vàng hôn trên làn [G] tóc Đợi một [Em] lần không gian đổi [A7] mới Đón hai đứa chúng ta mà [A7] thôi 2. Tinh tú trời cao thành vương miện [D] sáng Khai lễ đăng [Em] quang vũ trụ chong [D] đèn Hoàng hậu [A7] về cao sang quyền [Bm] quý Đẹp nụ [D7] cười quân vương vừa [G] ý Và lâu [Em] đài mang tên tình [A7] ái Đón hai đứa chúng ta mà [D] thôi ĐK: Em [D7] ơi lâu đài tình [G] ái đó Chắc không có trên trần [D] gian Anh đưa em vào bằng [Em] tiếng hát Chắp [D] đôi cánh nhung thiên [A] thần Em [D7] ơi lâu đài tình ái [G] đó Sáng trong ánh tinh cầu [D] xa Cho nên cho dù ngàn [G] năm qua Còn [E7] vấn vương đôi hồn [A] hoa 3. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình [D] ái Cho mắt em [Em] xanh đến tận muôn [D] đời Chuyện tình [A7] mình chưa nghe lừa [Bm] dối Lời hẹn [D7] đầu chưa đi vào [G] tối Thì lâu [Em] đài mang tên tình [A7] ái Đón hai đứa chúng ta mà [D] thôi