highlight chords
1. [D] Hold me close and hold me [F#m7] fast
This magic spell you [G] cast
This [G] is La Vie En [Em7] Ro- [A7] se
[Em] When you kiss me Heaven [A7] sighs
And though I close my [Em] eyes
I see La Vie En [G] Rose [D][Em7][A7]
Chorus: [D] When you press me to your [F#m7] heart
I’m in a world a- [Em] part
A world where roses [G] bloom
[A7] And when you speak, angels [Em] sing from a-[D] bove
[Em] Every day words seem to [F#m7] turn into love song
2. [D] Give your heart and soul to [F#m7] me
And life will always [G] be
[A7] La Vie En [Em7] Ro- [A7] se
[D] Give your heart and soul to [F#m7] me
And life will always [G] be
[A7] La [Em] Vie En [D] Rose
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lavie en rose

Nhạc Pháp
1. [D] Hold me close and hold me [F#m7] fast
This magic spell you [G] cast
This [G] is La Vie En [Em7] Ro- [A7] se
[Em] When you kiss me Heaven [A7] sighs
And though I close my [Em] eyes
I see La Vie En [G] Rose [D][Em7][A7]
Chorus: [D] When you press me to your [F#m7] heart
I’m in a world a- [Em] part
A world where roses [G] bloom
[A7] And when you speak, angels [Em] sing from a-[D] bove
[Em] Every day words seem to [F#m7] turn into love song
2. [D] Give your heart and soul to [F#m7] me
And life will always [G] be
[A7] La Vie En [Em7] Ro- [A7] se
[D] Give your heart and soul to [F#m7] me
And life will always [G] be
[A7] La [Em] Vie En [D] Rose

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com