1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạy anh em đi lấy chồng

Cuộn trang

Dẫu [C] thì thịt cá cơm [Am] canh Có [C] thì cơm rau đĩa [Am] muối lạy [Em] anh em đi lấy [Am] chồng Hỡi [C] anh chồng cũ tôi [Dm] ơi Anh có [Em] khôn thiêng thì xin anh chờ [Am] dậy Mà ăn [Em] xôi nghe [Am] kèn Miệng em [C] khấn chứ tay em vái Đầu em cúi cái môi em nói trước cái [Am] khung hình [Dm] anh Thịt xôi [C] chuối chứ bên nhang khói Rồi đàn đê phách cái chiên khua rối khiến trái [Em] tim em bồi [Am] hồi Ngoài [G] mồ cỏ đã lên [Am] xanh Đã [C] tròn 3 năm tán [Am] chế lạy [Em] anh em đi lấy [Am] chồng Hỡi [C] anh,chồng cũ tôi [Dm] ơi Anh [Em] có khôn thiêng thì xin anh đừng giận để [C] em đi lấy [Am] chồng

Video hướng dẫn