1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lấy chi đền đáp (Lấy gì đền đáp)

Giang Ân
Nguồn: thanhcavietnam.net