1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạy Phật Quan Âm

Cuộn trang

Dưới toà sen [Cm] vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan [Eb] Âm Người đã cho [Bb] con niềm [C7] tin yêu giữa cuộc [Fm] đời Quan Âm Bồ [Cm] Tát hiệu viên thông Mười hai nguyện [Bb] lớn rộng mênh mông Cứu giúp bao [Fm] người qua cơn khổ [Gm] nạn từ bi độ [Cm] đời Quan [Cm] Âm Trái tim sáng [Eb] ngời Cứu người hoạn nạn qua cơn [Cm] khó khăn! Quan [Fm] Âm tay cầm bình [Gm] nước Cam [Cm] Lồ Tay cầm nhành [Bb] liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian Tốt tươi mát [Gm] mẻ mười phương thanh [Cm] nhàn Dưới toà sen [Cm] vàng hương trầm toả ngát nhân [Eb] gian Lạy Phật Quan [Bb] Âm dìu [C7] con qua bến mê [Fm] đời Cho con được [Cm] sống đời an vui Cho con được [Bb] sống đời xinh tươi Quan Âm cứu [Fm] khổ, Quan Âm cứu [Gm] nạn đời con rạng [Cm] ngời

Video hướng dẫn