highlight chords
1. Có [Am] người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu [C] nhớ
Ưa ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn
Ưa đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn
Mà nghe cô [C] đơn [Am]
Đừng trách tình [Dm] duyên tôi [Am]
Đời mấy người [Dm] chẳng ưa nhìn tơ liễu [Am] rũ
Ưa tìm trong giấc [Am] ngủ
Ngày còn ấu [E] thơ lòng chưa biết chi mộng [E7] mơ.
2. Nói [Am] nhiều để cho sầu vơi tôi ưa tìm lên đồi [C] vắng
Ưa lắng chuông chùa vọng [Am] khơi
Trông chim bạt [A7] gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa [Dm] vời
Lòng thêm chơi [C] vơi [Am]
Thường viết dòng [Dm] tâm tư [Am]
Vào những chiều [Dm] úa thương cành thu lá [Am] đổ
Thương mùa đông nức [Am] nở
Thương cung ve [F] rền trong nắng [E7] gọi hè bơ [Am] vơ
ĐK: Còn [Dm] thương còn [Am] nhớ
Đường [E7] xa ai gian khổ phong [Am] trần
Tạm [C] quên vui khi tuổi thanh [E7] xuân
Năm tháng giữa non [Am] ngàn
Mộng lòng [C] ra đi là giữ yên bờ [Em] cõi
Một lời nguyền [Am] hy sinh hạnh phúc riêng người [Dm] ơi
Biết bao giờ [E7] thôi nói sao cạn lời tình tôi mến [Am] người.
3. Vẫn [Am] là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu [C] nhớ
Khi ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn
Khi đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn
Mà nghe cô [C] đơn [Am]
Hẹn ước về [Dm] tương lai [Am]
Chờ đón ngày [Dm] tới đôi lòng không cách [Am] trở
Như bầy chim ấm [Am] tổ
Tôi xin dâng [F] người ca khúc [E7] trọn một niềm [Am] vui
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lẻ bóng

Anh Bằng , Lê Dinh
1. Có [Am] người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu [C] nhớ
Ưa ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn
Ưa đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn
Mà nghe cô [C] đơn [Am]
Đừng trách tình [Dm] duyên tôi [Am]
Đời mấy người [Dm] chẳng ưa nhìn tơ liễu [Am] rũ
Ưa tìm trong giấc [Am] ngủ
Ngày còn ấu [E] thơ lòng chưa biết chi mộng [E7] mơ.
2. Nói [Am] nhiều để cho sầu vơi tôi ưa tìm lên đồi [C] vắng
Ưa lắng chuông chùa vọng [Am] khơi
Trông chim bạt [A7] gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa [Dm] vời
Lòng thêm chơi [C] vơi [Am]
Thường viết dòng [Dm] tâm tư [Am]
Vào những chiều [Dm] úa thương cành thu lá [Am] đổ
Thương mùa đông nức [Am] nở
Thương cung ve [F] rền trong nắng [E7] gọi hè bơ [Am] vơ
ĐK: Còn [Dm] thương còn [Am] nhớ
Đường [E7] xa ai gian khổ phong [Am] trần
Tạm [C] quên vui khi tuổi thanh [E7] xuân
Năm tháng giữa non [Am] ngàn
Mộng lòng [C] ra đi là giữ yên bờ [Em] cõi
Một lời nguyền [Am] hy sinh hạnh phúc riêng người [Dm] ơi
Biết bao giờ [E7] thôi nói sao cạn lời tình tôi mến [Am] người.
3. Vẫn [Am] là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu [C] nhớ
Khi ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn
Khi đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn
Mà nghe cô [C] đơn [Am]
Hẹn ước về [Dm] tương lai [Am]
Chờ đón ngày [Dm] tới đôi lòng không cách [Am] trở
Như bầy chim ấm [Am] tổ
Tôi xin dâng [F] người ca khúc [E7] trọn một niềm [Am] vui

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com