1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lẻ bóng

Cuộn trang

1. Có [Am] người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu [C] nhớ Ưa ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn Ưa đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn Mà nghe cô [C] đơn [Am] Đừng trách tình [Dm] duyên tôi [Am] Đời mấy người [Dm] chẳng ưa nhìn tơ liễu [Am] rũ Ưa tìm trong giấc [Am] ngủ Ngày còn ấu [E] thơ lòng chưa biết chi mộng [E7] mơ. 2. Nói [Am] nhiều để cho sầu vơi tôi ưa tìm lên đồi [C] vắng Ưa lắng chuông chùa vọng [Am] khơi Trông chim bạt [A7] gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa [Dm] vời Lòng thêm chơi [C] vơi [Am] Thường viết dòng [Dm] tâm tư [Am] Vào những chiều [Dm] úa thương cành thu lá [Am] đổ Thương mùa đông nức [Am] nở Thương cung ve [F] rền trong nắng [E7] gọi hè bơ [Am] vơ ĐK: Còn [Dm] thương còn [Am] nhớ Đường [E7] xa ai gian khổ phong [Am] trần Tạm [C] quên vui khi tuổi thanh [E7] xuân Năm tháng giữa non [Am] ngàn Mộng lòng [C] ra đi là giữ yên bờ [Em] cõi Một lời nguyền [Am] hy sinh hạnh phúc riêng người [Dm] ơi Biết bao giờ [E7] thôi nói sao cạn lời tình tôi mến [Am] người. 3. Vẫn [Am] là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu [C] nhớ Khi ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn Khi đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn Mà nghe cô [C] đơn [Am] Hẹn ước về [Dm] tương lai [Am] Chờ đón ngày [Dm] tới đôi lòng không cách [Am] trở Như bầy chim ấm [Am] tổ Tôi xin dâng [F] người ca khúc [E7] trọn một niềm [Am] vui

Video hướng dẫn