1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lệ đá xanh

Cuộn trang

Tôi [F] biết những [C7] người khóc lẽ [F] loi Hồn không nguôi, sầu không [Bb] nguôi Đời quên hiến [F] mình cho [C7] người Đời không yên [Dm] vui là [F] đó Lệ [A7] khóc không rơi ngoài [Dm] hồn Lệ [C7] khóc không rơi ngoài hồn, hồn cô [Bb] đơn Nghẹn ngào không nói là [G7] những đêm nao Người [Bb] ngắm trăng sao bềnh bồng Là những [F] đêm mắt [Bb] lệ Là những [F] đêm mắt [Bb] dâng lệ đá xanh Lệ đá [C7] xanh Ôi những [G7] đêm buồn một mình Ôi những đêm lẽ [A7] loi Sầu nặng chênh vênh tâm [Dm] hồn. Đôi khi anh muốn [Dm] tin, đôi khi anh muốn tin Ngoài đời chỉ còn trời sao đáng [Gm] kể Mà [A7] bên vì [Em] sao lấp lánh đôi mắt [Dm] em Và đôi mắt [Gm] em lấp lánh không [A7] thôi Đến ngày [Dm] cuối Đôi khi anh muốn [Dm] tin, đôi khi anh muốn tin Ngoài đời thơm [A7] thơm, Cỏ hoa hương [Dm] hương dịu [A7] hiền Mà bên trái cây ngọt ngào đôi môi [Dm] em Ngọt ngào đôi môi [A7] em, ngọt [Bb] ngào đôi môi em Nguồn [A7] sữa mật khởi [Dm] đầu Đôi khi anh muốn [Dm] tin ngoài đời cỏ hoa tinh [Gm] khiết Mà bên cỏ [Bb] hoa quyến [A7] rũ cánh tay [Dm] em Vòng ân ái, vòng âu [Dm] yếm. Đôi khi anh muốn [D] tin [Bb] Đôi khi anh muốn [Dm] tin Ôi những người, ôi những người, khóc lẻ [A7] loi một [Dm] mình Đau đớn [F] lệ đau đớn lệ là những viên đá xanh tim rủ [A] rượi

Video hướng dẫn