1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lệ đá xanh

Cung Tiến , Thanh Tâm Tuyền
Lệ đá xanh Lệ đá xanh
Nguồn: hopamviet.com