1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lệ đá

thơ Hà Huyền Chi - nhạc Trần Trịnh
Nguồn: saigonocean.com