1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lễ dâng

Cuộn trang

1. Tựa trầm [D] hương thơm bay, nghi ngút nơi thiên cung nhiệm [Bm] màu Xin cho [A] lời con nguyện [D] cầu, tỏa [G] bay lên trước thiên [D] nhan Đây lễ [G] dâng con dâng trọn [D] đời, là tình [Bm] yêu trong [A] trái tim [D] hồng Đây ly [A] rượu ươm tình [D] nồng, và bánh [G] thơm do công người [Bm] người Ngài dự [Em] thương ban xuống muôn [F#m] ơn [Bm] Xin cho [A] đời con ngày [D] ngày Là lễ dâng [G] dâng trên bàn [D] thờ dù đời [G] con [A] trót hao [D] mòn 2. Tựa trầm [D] hương thơm bay, nghi ngút nơi thiên cung nhiệm [Bm] màu Xin cho [A] lời con nguyện [D] cầu, tỏa [G] bay lên trước thiên [D] nhan Đây lễ [G] dâng con dâng trọn [D] đời, là tình [Bm] yêu trong [A] trái tim [D] hồng Con xin [A] hiệp dâng về [D] trời, niềm sướng [G] vui ấm lo muộn [Bm] phiền Đời bình [Em] yên hay lúc truân [F#m] chuyên [Bm] Xin cho [A] người luôn tìm [D] người Cùng nắm [G] tay chung xây cuộc [D] đời, tình nở [G] hoa [A] sống thái [D] hòa

Video hướng dẫn