1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lễ đầu mùa

Hải Hồ - Trần Định
Nguồn: thanhcavietnam.net