1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lệ hoang

Cuộn trang

Mưa [D] rơi bên song [Bm] cửa Lệ [Em] rơi thấm nỗi [A7] niềm Hạt [F#m] nào không đổ [Em] vỡ Giọt [G] nào chẳng nát [A7] tan Mưa [D] rơi mưa rơi [Bm] mãi Quyện [Em] nhau đổ thành [A7] dòng Lệ [F#m] hoang ta rơi [Em] mãi Chảy [A7] lặng thầm về [D] tim Mưa [F#7] rơi, trời nghiêng [Bm] ngả Lệ [A7] rơi tình [D] ngả nghiêng Hạt [G] nào trời ảm [Em] đạm Giọt [A7] nào tình u [D] mê Mưa [F#7] rơi, mưa rơi [Bm] mãi Từng [A7] hạt chảy vào [D] đời Lệ [G] hoang ta rơi [Em] mãi Từng [A7] giọt buồn trong [Bm] ta Mưa [D] rơi cho cây [Bm] cỏ Từng [Em] yêu thương lấp [A7] vùi Lệ [F#m] hoang cho ta [Em] đó Chôn [A7] vùi tình tan [D] thương

Video hướng dẫn