Lẽ sống cuộc đời 1

≣≣
Intro:
[Dm][Gm]-[Am][Gm]-[Bb][C]-[Bb][Am][Dm]
[Dm][Gm]-[Am][Gm]-[Bb][C]-[Am][Dm]
1. [Dm] Sống vấp ngã cho ta hiểu [Am] rằng
Ngã ở [Bb] đâu thì ta phải dựng chỗ [Am] đó
[Gm] Khi ta lỡ sa cơ lạc [Am] bước
Chẳng còn [Bb] ai bên ta sớt [Am] chia nữa [Dm] đâu
2. [Dm] Ôi sao nhân thế quá phũ [Am] phàng
Lòng người [Bb] thâm sâu ôi sao đa đoan [Am] quá
[Gm] Bon chen hơn thua nhau từng [Am] bước
Chỉ vì đồng tiền anh em bạn bè rẽ [Dm] lối
ĐK 1: [Dm] Khi trong tay ta không có [Gm] tiền
Ngọt ngào đôi [Am] môi kia cũng sẽ hóa hư [Gm]
Tiếng anh em [Bb] bao lâu trở thành tàn tro
[C] Xem ta như là kẻ ngốc [Bb] lợi dụng ta những [Am] lúc ta có [Dm] thôi
[Dm] Hãy sống tốt với nhau thật [Gm] lòng
Đừng vì lợi [Am] danh bon chen rồi dẫm lên [Gm] nhau
Lỡ sau mai [Bb] này bạn lỡ lầm lạc bước
[C] Tôi đây cũng không như trước [Am] cho bạn hiểu lẽ sống cuộc [Dm] đời
Re-intro: [Dm][Gm]-[Am][Gm]-[Bb][C]-[Bb][Am][Dm]
[Dm][Gm]-[Am][Gm]-[Bb][C]-[Am][Dm]
1. [Dm] Sống vấp ngã cho ta hiểu [Am] rằng
Ngã ở [Bb] đâu thì ta phải dựng chỗ [Am] đó
[Gm] Khi ta lỡ sa cơ lạc [Am] bước
Chẳng còn [Bb] ai bên ta sớt [Am] chia nữa [Dm] đâu
2. [Dm] Ôi sao nhân thế quá phũ [Am] phàng
Lòng người [Bb] thâm sâu ôi sao đa đoan [Am] quá
[Gm] Bon chen hơn thua nhau từng [Am] bước
Chỉ vì đồng tiền anh em bạn bè rẽ [Dm] lối
ĐK 1: [Dm] Khi trong tay ta không có [Gm] tiền
Ngọt ngào đôi [Am] môi kia cũng sẽ hóa hư [Gm]
Tiếng anh em [Bb] bao lâu trở thành tàn tro
[C] Xem ta như là kẻ ngốc [Bb] lợi dụng ta những [Am] lúc ta có [Dm] thôi
ĐK 2: [Dm] Khi trong tay ta không có [Gm] tiền
Ngọt ngào đôi [Am] môi kia cũng sẽ hóa hư [Gm]
Tiếng anh em [Bb] bao lâu trở thành tàn tro
[C] Xem ta như là kẻ ngốc [Am] phải lầm than thì ta chợt [Dm] hiểu
ĐK 3: [Dm] Khi trong tay ta không có [Gm] tiền
Ngọt ngào đôi [Am] môi kia cũng sẽ hóa hư [Gm]
Tiếng anh em [Bb] bao lâu trở thành tàn tro
[C] Xem ta như là kẻ ngốc [Am] bạn ngơ tôi như kẻ chẳng [Dm] quen
ĐK 4: [Dm] Khi trong tay ta không có [Gm] tiền
Ngọt ngào đôi [Am] môi kia cũng sẽ hóa hư [Gm]
Tiếng anh em [Bb] bao lâu trở thành tàn tro
[C] Xem ta như là kẻ ngốc [Am] phải lầm than thì ta chợt [Dm] hiểu
Danh sách hợp âm (Click để tắt)