1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lê Văn Tám

Cuộn trang

Em nhớ [Em] nhất một chuyện năm xưa ở miền Nam Một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan [Am] tành [G] Ai đã ghi công đầu nơi [E] đây thật liệt [Am] oanh [Em] Tuổi mười [Am] ba chính tên [Em] gọi Lê Văn [G] Tám Bó đuốc [Em] sống sáng ngời Soi đường cho đội em tiến [Am] nhanh Hôm nay đây vây quanh lửa [D] hồng Lửa bập [B7] bùng như gọi tên [Em] anh Bó đuốc [Em] sống sáng ngời Soi đường cho đội em tiến [Am] nhanh Hôm nay đây vây quanh lửa [D] hồng Lửa bập [B7] bùng như gọi tên [Em] anh

Video hướng dẫn