1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lên Đền Thánh

Gioa-Kim - Lời theo Thơ: Vi Phương
Nguồn: thanhcavietnam.net