1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lên Núi Sion

Hùng Lân , hòa âm: Vũ văn Tuynh
Nguồn: catruong.com