highlight chords
Ver 1:
Oh, the [D]weather out[A7]side is [D]frightful,
But the [D]fire is [Fdim]so de[A7]lightful,
And [Em]since we've [B7]no place to [Em]go,
Let it [A7]snow, let it snow, let it [D]snow.
Ver 2:
It [D]doesn't show [A7]signs of [D]stopping,
And I [D]brought some [Fdim]corn for [A7]popping
The [Em]lights are [B7]turned way down [Em]low,
[A7]Let it snow, let it snow, let it [D]snow.
Bridge:
[A]When we finally kiss good night,
[B7]How I'll hate [E7]going out in the [A]storm;
[A]But if you really hold me tight,
[B7]All the way home [E7]I'll be [A7]warm.
Ver 3:
[D]The fire is [A7]slowly [D]dying,
And, my [D]dear, we're [Fdim]still good-[A7]bye-ing,
But as [Em]long as you [B7]love me [Em]so.
[A7]Let it snow, let it snow, let it [D]snow.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Let It Snow

Sammy Cahn
Ver 1:
Oh, the [D]weather out[A7]side is [D]frightful,
But the [D]fire is [Fdim]so de[A7]lightful,
And [Em]since we've [B7]no place to [Em]go,
Let it [A7]snow, let it snow, let it [D]snow.
Ver 2:
It [D]doesn't show [A7]signs of [D]stopping,
And I [D]brought some [Fdim]corn for [A7]popping
The [Em]lights are [B7]turned way down [Em]low,
[A7]Let it snow, let it snow, let it [D]snow.
Bridge:
[A]When we finally kiss good night,
[B7]How I'll hate [E7]going out in the [A]storm;
[A]But if you really hold me tight,
[B7]All the way home [E7]I'll be [A7]warm.
Ver 3:
[D]The fire is [A7]slowly [D]dying,
And, my [D]dear, we're [Fdim]still good-[A7]bye-ing,
But as [Em]long as you [B7]love me [Em]so.
[A7]Let it snow, let it snow, let it [D]snow.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com