highlight chords
Đang lúc nửa [Am] đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm [F] thấy nhớ xin mang trả [Am] dùm
Người ấy của [Dm] tôi thường hay đón mộng ngoài [F] trời
Chạy [G] theo tiếng gọi một [C] người
Chẳng xót thương gì [E7] tôi.
Tôi biết tại [Am] tôi không khéo giữ người yêu
Mới xui để [F] mất thế nên tôi buồn [Am] phiền
Rồi có nhiều [Dm] đêm làm tôi thức trọn vì [F] tình
Ngồi [G] nghe nỗi buồn một [C] mình
Tìm [E7] đến viếng quả [Am] tim.
Cô đơn mà [C] chi, cô đơn làm [Am] gì
Khi người yêu bỏ ra [Dm] đi không [Am] lời han hỏi phân [Dm] kỳ
Cô đơn mà [F] chi cô đơn được [Am] gì?
Khi tình nhân chẳng ra [Dm] gì thêm [E7] gầy hao tuổi xuân [Am] thì.
Đang lúc nửa [Am] đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm [F] thấy nhớ xin mang trả [Am] dùm
Người ấy của [Dm] tôi thường hay đón mộng ngoài [F] trời
Chạy [G] theo tiếng gọi một [C] người
Chẳng [E7] tiếc nhớ gì [Am] tôi.
* Mình [Dm] tôi lang thang trong đêm
Qua từng ngõ [Bb] hẻm tìm tình [C] yêu cho tình [F] yêu
Tìm [Gm] ai trong khi đêm nay
Tôi là cuối [Am] cùng người còn đi giữ phố [A7] phường.
Nào [Dm] ai yêu tôi đêm nay
Tôi cần có tình là vì [C] tôi không tình [F] yêu
Nào [Gm] ai cho tôi đêm nay
Khi người có [A7] thừa để mặt tôi thiếu mãi [Dm] sao
Trong [F] lòng giá [Bb] lạnh
Nửa [Dm] đêm [C] đi tìm tình [F] yêu
Ai [A7] người cho tình
Thì tôi thì tôi sẽ đến [Dm] ngay.
Mình [Dm] tôi cô đơn đêm nay
Tôi cần có [Bb] tình vì tình [C] yêu cho tình [F] yêu
Nào [Gm] ai cô đơn như [A7] tôi
Đang cùng đau khổ vì tình yêu đến với [Dm] tôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Liên khúc thất tình

Đang cập nhật
Đang lúc nửa [Am] đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm [F] thấy nhớ xin mang trả [Am] dùm
Người ấy của [Dm] tôi thường hay đón mộng ngoài [F] trời
Chạy [G] theo tiếng gọi một [C] người
Chẳng xót thương gì [E7] tôi.
Tôi biết tại [Am] tôi không khéo giữ người yêu
Mới xui để [F] mất thế nên tôi buồn [Am] phiền
Rồi có nhiều [Dm] đêm làm tôi thức trọn vì [F] tình
Ngồi [G] nghe nỗi buồn một [C] mình
Tìm [E7] đến viếng quả [Am] tim.
Cô đơn mà [C] chi, cô đơn làm [Am] gì
Khi người yêu bỏ ra [Dm] đi không [Am] lời han hỏi phân [Dm] kỳ
Cô đơn mà [F] chi cô đơn được [Am] gì?
Khi tình nhân chẳng ra [Dm] gì thêm [E7] gầy hao tuổi xuân [Am] thì.
Đang lúc nửa [Am] đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm [F] thấy nhớ xin mang trả [Am] dùm
Người ấy của [Dm] tôi thường hay đón mộng ngoài [F] trời
Chạy [G] theo tiếng gọi một [C] người
Chẳng [E7] tiếc nhớ gì [Am] tôi.
* Mình [Dm] tôi lang thang trong đêm
Qua từng ngõ [Bb] hẻm tìm tình [C] yêu cho tình [F] yêu
Tìm [Gm] ai trong khi đêm nay
Tôi là cuối [Am] cùng người còn đi giữ phố [A7] phường.
Nào [Dm] ai yêu tôi đêm nay
Tôi cần có tình là vì [C] tôi không tình [F] yêu
Nào [Gm] ai cho tôi đêm nay
Khi người có [A7] thừa để mặt tôi thiếu mãi [Dm] sao
Trong [F] lòng giá [Bb] lạnh
Nửa [Dm] đêm [C] đi tìm tình [F] yêu
Ai [A7] người cho tình
Thì tôi thì tôi sẽ đến [Dm] ngay.
Mình [Dm] tôi cô đơn đêm nay
Tôi cần có [Bb] tình vì tình [C] yêu cho tình [F] yêu
Nào [Gm] ai cô đơn như [A7] tôi
Đang cùng đau khổ vì tình yêu đến với [Dm] tôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com