Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lính dù lên điểm

Cuộn trang

Em biết tại [Am] sao lúc này lính dù lên điểm Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ con [Dm] ngươi Cô thì khen [Am] là lính chịu [C] chơi cô thì khen là lính hào [F] hoa Có cô mơ [E] chồng có cô mơ mộng lắm đêm nằm [E7] không. Em biết nhiều [Am] cô thích bồ thiên thần mũ đỏ Coi anh là lính đẹp trai mà khỏe hơn [Dm] ai Anh là thiên [Am] thần giữa trời [C] mây anh làm quân thù khiếp sợ [F] oai Biết bao cô [E7] chờ biết cô bao đợi biết bao người [Am] mơ. Anh như là [Am] mây nổi trôi giữa trời rộng bao la Và đâu cũng là quê là nhà yêu anh khổ lắm em [C] ơi Khi yêu là [E7] yêu dù cho vết trở đầy thương [G] đau Dù cho đói no hay giàu [E7] nghèo dù đời khổ đến bao [Am] nhiêu. Như thế thì [Am] mê lính dù như là điếu đổ Em mong được sớm cùng nhau lập tổ uyên [Dm] ương Em là vợ [Am] hiền chốn hậu [C] phương anh là trai hùng chốn trường [F] sa Ước mơ thanh [E7] bình có tay ông tạo hóa duyên tình [Am] ta.