1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Linh mục một huyền nhiệm

Phạm Trung - Thơ: ĐÔ. Xuân Ly Băng
Nguồn: thanhcavietnam.net