highlight chords
[D] Little [G][G/F#]brother,
[Em]I remember [A]when you first came [D]home
Then came [G]another [G/F#]
[Em]little [A]brother of our [D]own
Even [G]when you break my [Em]toys,
you will [A]always be my
[D] Little [G]brothers
'Cause you're [Em]younger, we're [A]related and you're [Bm]boys
Even when you're [G]making too much [Em]noise
You will [A]always be my
[D]Little [G]brothers
'Cause you're [Em]younger, we're [A]related and you're [Bm][Bm/C#]boys
[D] Little [Bm][Bm/C#]brothers
[D] Little [Bm][Bm/C#]brothers
[D] Little [Bm][Bm/C#][D]brothers
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Little Brothers

Phineas And Ferb
[D] Little [G][G/F#]brother,
[Em]I remember [A]when you first came [D]home
Then came [G]another [G/F#]
[Em]little [A]brother of our [D]own
Even [G]when you break my [Em]toys,
you will [A]always be my
[D] Little [G]brothers
'Cause you're [Em]younger, we're [A]related and you're [Bm]boys
Even when you're [G]making too much [Em]noise
You will [A]always be my
[D]Little [G]brothers
'Cause you're [Em]younger, we're [A]related and you're [Bm][Bm/C#]boys
[D] Little [Bm][Bm/C#]brothers
[D] Little [Bm][Bm/C#]brothers
[D] Little [Bm][Bm/C#][D]brothers

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com