highlight chords
Intro [A] [D]
[A]I [A][D]love this [F#m]place
But it's [D]haunted [E]without you
[A]My tired [F#m]heart
Is beating [D]so [E]slow
[A]Our hearts sing [F#m]less
Than we [D]wanted
We [E]wanted
[A]Our hearts sing [F#m]'cause
We do not [D]know
we do not [E]know
[D]To light the [E]night
To help us [A]grow
To help us [F#m]grow
[D]It is not [E]said
[A]I always know
[A]You can catch [F#m]me
Don't you [D]run
Don't you [E]run
[A]If you live [F#m]another day
In this [D]happy little [E]house
The fire's here to [A]stay
[D]To light the [E]night
To help us [A]grow
To help us [F#m]grow
[D]It is not [E]said
[A]I always know
[F#m]Please don't [D]make a fuss
[A]It won't go [E]away
[F#m]The wonder [D]of it all
The [A]wonder that I [E]made
I am here to [D][E][D][E]stay
I am here to [D][E]stay
Stay
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Little House

Amanda Seyfried
Intro [A] [D]
[A]I [A][D]love this [F#m]place
But it's [D]haunted [E]without you
[A]My tired [F#m]heart
Is beating [D]so [E]slow
[A]Our hearts sing [F#m]less
Than we [D]wanted
We [E]wanted
[A]Our hearts sing [F#m]'cause
We do not [D]know
we do not [E]know
[D]To light the [E]night
To help us [A]grow
To help us [F#m]grow
[D]It is not [E]said
[A]I always know
[A]You can catch [F#m]me
Don't you [D]run
Don't you [E]run
[A]If you live [F#m]another day
In this [D]happy little [E]house
The fire's here to [A]stay
[D]To light the [E]night
To help us [A]grow
To help us [F#m]grow
[D]It is not [E]said
[A]I always know
[F#m]Please don't [D]make a fuss
[A]It won't go [E]away
[F#m]The wonder [D]of it all
The [A]wonder that I [E]made
I am here to [D][E][D][E]stay
I am here to [D][E]stay
Stay

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com