highlight chords
Em [G] ơi, em ở lại [C] nhà 
Vườn dâu em [D] đốn mẹ già em [G] thương
Mà mẹ già một nắng hai [Am] sương
Chị đi một [C] bước trăm đường xót [D] xa
Cậy [G] em em ở lại [C] nhà 
Nhà hương khói [G] lạnh chị nhờ tay [B] em
Hôm [Am] nay xác pháo đầy [D] đường
Ngày mai khói pháo còn vương khắp [G] làng
Chuyến [G] này chị bước sang [Am] ngang
Là tan vỡ [D] giấc mộng vàng từ [G] đây
Rượu [Em] hồng em uống cho [Bbm] say
Tôi cùng chị [D] một vài giây cuối [G] cùng
Chị [B] tôi nước mắt đầm đìa
Chị chào hai [C] họ để về nhà [G] ai
Tôi [Am] ra đứng tận đầu [F] làng
Ngồi trông bóng [D] chị khuất ngàn dâu [G] thưa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ bước sang ngang

Dạ Lan Thanh
Em [G] ơi, em ở lại [C] nhà 
Vườn dâu em [D] đốn mẹ già em [G] thương
Mà mẹ già một nắng hai [Am] sương
Chị đi một [C] bước trăm đường xót [D] xa
Cậy [G] em em ở lại [C] nhà 
Nhà hương khói [G] lạnh chị nhờ tay [B] em
Hôm [Am] nay xác pháo đầy [D] đường
Ngày mai khói pháo còn vương khắp [G] làng
Chuyến [G] này chị bước sang [Am] ngang
Là tan vỡ [D] giấc mộng vàng từ [G] đây
Rượu [Em] hồng em uống cho [Bbm] say
Tôi cùng chị [D] một vài giây cuối [G] cùng
Chị [B] tôi nước mắt đầm đìa
Chị chào hai [C] họ để về nhà [G] ai
Tôi [Am] ra đứng tận đầu [F] làng
Ngồi trông bóng [D] chị khuất ngàn dâu [G] thưa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com