1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ bước sang ngang

Cuộn trang

Em [G] ơi, em ở lại [C] nhà Vườn dâu em [D] đốn mẹ già em [G] thương Mà mẹ già một nắng hai [Am] sương Chị đi một [C] bước trăm đường xót [D] xa Cậy [G] em em ở lại [C] nhà Nhà hương khói [G] lạnh chị nhờ tay [B] em Hôm [Am] nay xác pháo đầy [D] đường Ngày mai khói pháo còn vương khắp [G] làng Chuyến [G] này chị bước sang [Am] ngang Là tan vỡ [D] giấc mộng vàng từ [G] đây Rượu [Em] hồng em uống cho [Bbm] say Tôi cùng chị [D] một vài giây cuối [G] cùng Chị [B] tôi nước mắt đầm đìa Chị chào hai [C] họ để về nhà [G] ai Tôi [Am] ra đứng tận đầu [F] làng Ngồi trông bóng [D] chị khuất ngàn dâu [G] thưa

Video hướng dẫn