1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ cung đàn

Cuộn trang

Tha thiết gửi [C] mấy cung đàn Nửa chừng [G] xuân cung đàn [C] lỡ [Am] Ai nhắn người [Dm] nơi xa [Em] ngàn Tơ [Dm] vương nghìn năm nát [G7] tan Nơi ấy giờ [C] đây âm thầm Chiều chiều mơ [G] nơi đầm [C] ấm [Am] Vương khói trầm [Dm] luân cay [Em] nồng Se [G] tơ tằm cho nát [C] lòng Tìm đâu đây [F] bóng thân mến Vượt bao mưa [C] gió về bến Đò ngang chung [G7] chuyến Rung mấy đường [Am] tơ hoà khúc đàn [Dm] xưa [G7] Thời gian quên [F] đếm ngày tháng Thuyền tình quên [C] khách đò ngang Ngẩn ngơ trên [G] bến Đâu những đường [Am] tơ cùng khúc đàn [Dm] xưa? [G7] Đôi mắt vời [C] trông hoen mờ Nửa chừng [G] xuân cung đàn [C] lỡ [Am] Có những người [Dm] đi không [Em] về Xa [G] xôi rồi quên ước [C] thề

Video hướng dẫn