highlight chords
Tha thiết gửi [C] mấy cung đàn
Nửa chừng [G] xuân cung đàn [C] lỡ
[Am] Ai nhắn người [Dm] nơi xa [Em] ngàn
Tơ [Dm] vương nghìn năm nát [G7] tan
Nơi ấy giờ [C] đây âm thầm 
Chiều chiều mơ [G] nơi đầm [C] ấm
[Am] Vương khói trầm [Dm] luân cay [Em] nồng
Se [G] tơ tằm cho nát [C] lòng
Tìm đâu đây [F] bóng thân mến
Vượt bao mưa [C] gió về bến
Đò ngang chung [G7] chuyến 
Rung mấy đường [Am] tơ hoà khúc đàn [Dm] xưa [G7] 
Thời gian quên [F] đếm ngày tháng
Thuyền tình quên [C] khách đò ngang
Ngẩn ngơ trên [G] bến 
Đâu những đường [Am] tơ cùng khúc đàn [Dm] xưa? [G7] 
Đôi mắt vời [C] trông hoen mờ
Nửa chừng [G] xuân cung đàn [C] lỡ
[Am] Có những người [Dm] đi không [Em] về
Xa [G] xôi rồi quên ước [C] thề
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ cung đàn

Hoàng Giác
Tha thiết gửi [C] mấy cung đàn
Nửa chừng [G] xuân cung đàn [C] lỡ
[Am] Ai nhắn người [Dm] nơi xa [Em] ngàn
Tơ [Dm] vương nghìn năm nát [G7] tan
Nơi ấy giờ [C] đây âm thầm 
Chiều chiều mơ [G] nơi đầm [C] ấm
[Am] Vương khói trầm [Dm] luân cay [Em] nồng
Se [G] tơ tằm cho nát [C] lòng
Tìm đâu đây [F] bóng thân mến
Vượt bao mưa [C] gió về bến
Đò ngang chung [G7] chuyến 
Rung mấy đường [Am] tơ hoà khúc đàn [Dm] xưa [G7] 
Thời gian quên [F] đếm ngày tháng
Thuyền tình quên [C] khách đò ngang
Ngẩn ngơ trên [G] bến 
Đâu những đường [Am] tơ cùng khúc đàn [Dm] xưa? [G7] 
Đôi mắt vời [C] trông hoen mờ
Nửa chừng [G] xuân cung đàn [C] lỡ
[Am] Có những người [Dm] đi không [Em] về
Xa [G] xôi rồi quên ước [C] thề

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com