1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ hẹn

Cuộn trang

Con [Em] cá nhớ [A] nguồn ngược [Em] về dòng [A] sông Con [D] chim nhớ [C] ngàn tìm [G] về tổ ấm Con [Bm] cuốc xa [D] bầy kêu [G] hoài bên [C] sông Thương [Bm] em bên [G] ấy anh [Bm] còn chờ [Em] mong. Thương [A] em thương từng câu [Em] hò ngẩn [A] ngơ anh suốt canh [Bm] thâu Thương [G] em thương cả hạt [C] mưa đọng [A] trên đôi mắt em sầu Bao [Em] lần ngỏ lời nên [D] duyên em thẹn [Bm] thùng cứ hẹn mùa [Em] sau. Chiều [A] nay, chiều [C] nay, bên kia [Em] sông có [D] người lấy [G] chồng Có [A] người lấy [Em] chồng vui cả bến [A] sông Mà sao đò [Em] ai lặng lẽ xuôi [A] dòng Để chiều [Em] về bên đây bến [D] sông. Con nhạn [Bm] buồn ngơ ngẩn chờ [Em] mong Chiều [A] nay, chiều [C] nay, bên kia [Em] sông có [D] người lấy [G] chồng Có [A] người lấy [Em] chồng vui cả bến [A] sông Còn ai ngồi [Em] đây chờ lúa lên [A] đồng Để chiều [Em] này nghe cơn gió [D] đông Báo rằng [Bm] mùa lúa đã trổ [Em] bông.

Video hướng dẫn