1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỡ một cuộc tình số 8

Cuộn trang

[Am] Nhìn anh đi mắt [F] biếc lỡ mai sau lìa [E7] biệt Hồn mênh mông nuối [Am] tiếc mắt xanh xao muộn [F] phiền Rồi đây buông cánh [G] tay sẽ chia xa ngậm [F] ngùi Sẽ thương đau một [E7] đời Nhìn anh đi mắt [F] biếc sống cho nhau một [E7] ngày Tình yêu như lá [Am] chết sẽ khô rơi ngậm [F] ngùi Gọi tên anh nhé [G] em những đêm buồn mưa [F] đến Những khi tim [Am] giá mềm Nhìn anh đi người [C] yêu cỏ cây kia cần [Dm] nhau Tuổi xanh đang cần [F] yêu tóc xanh rồi khô [E7] héo Nhìn anh đi tình [C] ơi một mai không còn [Dm] ai Ngoài con tim lẻ [F] loi anh sẽ ngồi mãi [Am] đây Nhìn anh đi mắt [F] biếc với đam mê tuyệt [E7] vời Nhìn anh đi đắm [Am] đuối ái ân cao vời [F] vợi Để mai sau phút [G] giây sống trong vòng tay [F] ấy Vẫn thương nhau [Am] suốt đời

Video hướng dẫn