1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Loài hoa không tên

Cuộn trang

Có người hỏi [C] tôi hoa nở không tàn tên gì đó [Em] anh [Am] Xin trả lời [Dm] rằng hoa nở không [G7] tàn mang tên Tình [C] Ái [Am] Trên bước đường [Dm] trần làm kiếp hoa [Em] đơn Trong tâm khảm người [Am] đời làm kiếp không [Dm] tên Nên hoa vẫn mặn [G7] mà hoa vẫn đậm đà trong hồn thi [C] sĩ Kể chuyện ngày [C] nay hoa tiết trinh tình thiếu phụ thuở [Em] xưa [Am] Lên núi chờ [Dm] chồng mong mõi mong [G7] mòn phai hương nhạt [C] phấn [Am] Ai chốn địa [Dm] đầu người cuối song [Em] Tương Trơ trơ đứng giữa [Am] trời thành đá ôm [Dm] con Nên nhân thế bùi [G7] ngùi ghi chép thành lời thương xót một đời [C] hoa Chuyện [C] ngày xưa hay quên cùng [Em] loài hoa không tên [F] Đưa lối Lưu [C] Nguyễn lạc cung tiên Lòng [Dm] trần chưa phôi [G7] pha làm buồn bao Tiên [C] Nga [Am] Ngang trái kia [Dm] gieo vào đời [G7] hoa Và lòng ai không [C] thương một loài hoa Nam [Em] Xương [F] Soi bóng đêm [C] trường gọi anh thương Người [Dm] chồng kia u [G7] mê phụ tình yêu phu [C] thê [Am] Cho nát tan [Dm] đi một đời [G7] hoa Nói chuyện đời [C] tôi chinh chiến lâu rồi sông hồ biết [Em] tên [Am] Băng suối vượt [Dm] ngàn đôi lúc chợt [G7] buồn trông hoa chạnh [C] nhớ [Am] Tôi nhớ một [Dm] người cùng kiếp hoa [Em] kia Mang đôi mắt đượm [Am] buồn nhìn bước tôi [Dm] đi Trong sương khói mịt [G7] mù nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời [C] hoa

Video hướng dẫn