highlight chords
Có người hỏi [C] tôi hoa nở không tàn tên gì đó [Em] anh [Am]
Xin trả lời [Dm] rằng hoa nở không [G7] tàn mang tên Tình [C] Ái [Am]
Trên bước đường [Dm] trần làm kiếp hoa [Em] đơn 
Trong tâm khảm người [Am] đời làm kiếp không [Dm] tên 
Nên hoa vẫn mặn [G7] mà hoa vẫn đậm đà trong hồn thi [C] sĩ
Kể chuyện ngày [C] nay hoa tiết trinh tình thiếu phụ thuở [Em] xưa [Am] 
Lên núi chờ [Dm] chồng mong mõi mong [G7] mòn phai hương nhạt [C] phấn [Am] 
Ai chốn địa [Dm] đầu người cuối song [Em] Tương 
Trơ trơ đứng giữa [Am] trời thành đá ôm [Dm] con 
Nên nhân thế bùi [G7] ngùi ghi chép thành lời thương xót một đời [C] hoa
Chuyện [C] ngày xưa hay quên cùng [Em] loài hoa không tên 
[F] Đưa lối Lưu [C] Nguyễn lạc cung tiên 
Lòng [Dm] trần chưa phôi [G7] pha làm buồn bao Tiên [C] Nga 
[Am] Ngang trái kia [Dm] gieo vào đời [G7] hoa
Và lòng ai không [C] thương một loài hoa Nam [Em] Xương 
[F] Soi bóng đêm [C] trường gọi anh thương 
Người [Dm] chồng kia u [G7] mê phụ tình yêu phu [C] thê 
[Am] Cho nát tan [Dm] đi một đời [G7] hoa 
Nói chuyện đời [C] tôi chinh chiến lâu rồi sông hồ biết [Em] tên [Am] 
Băng suối vượt [Dm] ngàn đôi lúc chợt [G7] buồn trông hoa chạnh [C] nhớ [Am] 
Tôi nhớ một [Dm] người cùng kiếp hoa [Em] kia 
Mang đôi mắt đượm [Am] buồn nhìn bước tôi [Dm] đi 
Trong sương khói mịt [G7] mù nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời [C] hoa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Loài hoa không tên

Đang cập nhật
Có người hỏi [C] tôi hoa nở không tàn tên gì đó [Em] anh [Am]
Xin trả lời [Dm] rằng hoa nở không [G7] tàn mang tên Tình [C] Ái [Am]
Trên bước đường [Dm] trần làm kiếp hoa [Em] đơn 
Trong tâm khảm người [Am] đời làm kiếp không [Dm] tên 
Nên hoa vẫn mặn [G7] mà hoa vẫn đậm đà trong hồn thi [C] sĩ
Kể chuyện ngày [C] nay hoa tiết trinh tình thiếu phụ thuở [Em] xưa [Am] 
Lên núi chờ [Dm] chồng mong mõi mong [G7] mòn phai hương nhạt [C] phấn [Am] 
Ai chốn địa [Dm] đầu người cuối song [Em] Tương 
Trơ trơ đứng giữa [Am] trời thành đá ôm [Dm] con 
Nên nhân thế bùi [G7] ngùi ghi chép thành lời thương xót một đời [C] hoa
Chuyện [C] ngày xưa hay quên cùng [Em] loài hoa không tên 
[F] Đưa lối Lưu [C] Nguyễn lạc cung tiên 
Lòng [Dm] trần chưa phôi [G7] pha làm buồn bao Tiên [C] Nga 
[Am] Ngang trái kia [Dm] gieo vào đời [G7] hoa
Và lòng ai không [C] thương một loài hoa Nam [Em] Xương 
[F] Soi bóng đêm [C] trường gọi anh thương 
Người [Dm] chồng kia u [G7] mê phụ tình yêu phu [C] thê 
[Am] Cho nát tan [Dm] đi một đời [G7] hoa 
Nói chuyện đời [C] tôi chinh chiến lâu rồi sông hồ biết [Em] tên [Am] 
Băng suối vượt [Dm] ngàn đôi lúc chợt [G7] buồn trông hoa chạnh [C] nhớ [Am] 
Tôi nhớ một [Dm] người cùng kiếp hoa [Em] kia 
Mang đôi mắt đượm [Am] buồn nhìn bước tôi [Dm] đi 
Trong sương khói mịt [G7] mù nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời [C] hoa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com