1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Loan mắt nhung

Cuộn trang

Đường vắng thưa bước chân buồn [Am] âm thầm Đèn khuya hiu hắt ánh điện [E7] câu Giữa đêm [Am] sầu ngõ không [Dm] màu Sống lạc [C] loài thân đơn côi Chôn tuổi [Dm] xanh chìm trong bóng [Am] tối Vực [F] sâu nhiều đắng [E7] cay Lòng phố khuya bước chân còn [Am] khua dài Tìm về thơ ấu đếm ngày [E7] qua Khóc chi [Am] nhiều đã bao [Dm] chiều Chỉ riêng [C] mình thêm cô liêu Qua vùng [Dm] thương hận thêm tóc [Am] rối Tù [E7] đày ngõ tối đam [Am] mê Xin yêu [Dm] thương đến trong hồn côi Ru cơn [Am] đau qua miền thương nhớ Qua đêm xanh độc hành mang lẻ [E7] loi Ôi xanh [Dm] xao tiếng than hờn oán Đêm kinh [Am] đô muôn màu ngã bóng Một người [E7] tìm "Sao" mắt [Am] em Tình dở dang ước mơ vàng [Am] phai tàn Nghìn thương trăm nhớ vẫn là [E7] mơ Tiếng nhạc [Am] sầu đã tan [Dm] dần Giữa đêm [C] dài không trăng sao Buông vòng [Dm] tay sầu mang nuối [Am] tiếc Chờ [E7] đợi duyên kiếp mai [Am] sau

Video hướng dẫn