1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ca đời Linh mục

Tuấn Kim - Lời: Lm. Jos Hồ Sĩ Thức
Nguồn: thanhcavietnam.net