1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời cha

Cuộn trang

1. Cuộc đời thường xô đẩy [Am] người Lạc loài về nơi cuối [Dm] trời Hãy dấn [C] bước [Dm] xa nơi lầy [E7] tối 2. Dòng đời nào đâu có [Am] chờ Tình đời nhiều khi hững [Dm] hờ Hãy cố [C] sống [Dm] sao cho nên [Am] người ĐK: Có những [F] lúc con không [G] nghe lời [Am] cha Khiến nước [F] mắt trôi vơi [G] đi đời [E7] cha Nếu biết [F] thế con xin [G] theo lời [Am] cha Hứa cố [F] gắng con xin [G] luôn khắc trong [E7] tim 3. Cuộc đời từ nay vắng [Am] người Chỉ còn lại đây những [Dm] lời Hãy cố [C] gắng con [Dm] ơi nên [Am] người * Sẽ nhớ [F] mãi không [G] quên lời [Am] cha Sẽ mãi [C] mãi khắc [G] ghi trong tim lời [Am] cha Sẽ mãi [F] mãi nghe [G] theo lời [Am] cha Sẽ mãi [C] mãi nghe [G] theo lời [Am] cha.

Video hướng dẫn